„Prišla som vám slúžiť“ – služobnica božia sestra Eliška Pretschnerová OSF

Školské sestry sv. Františka usporiadali 19. mája 2018 v Hradci Králové konferenciu o služobnici božej S. M. Eliške Pretschnerovej. Konala sa pod záštitou miestneho biskupa Mons. Jana Vokála, Diecézneho teologického inštitútu a Anny Maclovej, zástupkyne primátora mesta Hradec Králové.

V královohradeckej diecéze bol v roku 2001 otvorený proces blahorečenia generálnej predstavenej školských sestier, ktorá vynikala v pokore a svätosti jednoduchého života. Keďže bol neskôr proces pozastavený, v roku 2014 ho diecézny biskup znovu otvoril. Konferencia bola súčasťou tejto novej etapy.

Postulátorka procesu sestra Zdislava Nosková OSF predstavila osobu sestry Elišky a o svätosti vo všeobecnosti hovoril Mons. prof. Zdzisław Józef Kijas OFMConv, relátor Kongregácie pre kauzy svätých z Ríma. O tom, ako vyzeral zasvätený život v komunistickej totalite počuli účastníci od dominikána Jana Rajlicha a Mons. Karel Janoušek, ktorý pôsobil ako rektor na Nepomucene poukázal na sestru Elišku počas jej pôsobenia na generaláte v Ríme.

V bloku o podstatných prvkoch františkánskej charizmy vystúpila sestra Ludmila Pospíšilová OSF z Českej provincie a sestry Petra Rosenberger (generálna predstavená) a Anna Rautar (generálna vikárka) z Kongregácie františkánok Nepoškvrneného Počatia z rakúskeho Grazu, kolísky kongregácie školských sestier.

Súčasťou programu boli svedectvá laikov a spolusestier, svätá omša aj divadelné predstavenie „Eliška“.

Viac o služobnici božej sestre Eliške nájdete na http://www.eliskaosf.cz/

-fc-