Prišli sme do Holandska oznámiť, že existuje láska

Holandsko je sekularizovaná krajina, kde sa kláštory vyprázdňujú alebo sú obývané rehoľníkmi v pokročilom veku. Práve kvôli tejto realite prijal biskup Jozef Punt s veľkou radosťou komunitu sestier benediktínok, ktoré prišli, aby pomohli miestnym komunitám svojou modlitbou a jednoduchou prítomnosťou. Nový kláštor na nachádza v Aalsmeer blízko hlavného mesta.
Komunitu tvorí 13 sestier, z toho 11 Talianok, jedna pochádza z Malty, jedna je z Taiwanu a jedna je Belgičanka.
Na otázku, prečo práve Holansko a aká je konkrétne misia komunity v tejto krajine, sestry odpovedali: „V kontexte novej evanjelizácie, ktorá je charakteristická pre tento čas v histórii Cirkvi, sa obrátil náš pohľad smerom k Holandsku. Prišli sme, aby sme boli s Holanďanmi, aby sme sa modlili s nimi a za nich. Patríme do Rádu svätého Benedikta. Náš deň sa nesie v rovnováhe medzi modlitbou a prácou, tichom a rozhovorom, samotou a pohostinnosťou. Naše pravidlá nás zaväzujú živiť sa prácou vlastných rúk. Na hlas zvona prerušíme svoju prácu, aby sme sa stretli v kaplnke na modlitbe, a tak svoj pohľad neustále orientovali na Boha. Odovzdávame Bohu kľúčové momenty dňa a prednášame mu všetky potreby a ťažkosti ľudí, pre ktorým sme tu. K našej charizme patrí aj pohostinnosť a prijatie tých, ktorí k nám prídu, pretože hľadajú Boha alebo si potrebujú oddýchnuť. Veľa ráz sa potrebujú iba vyrozprávať a podeliť o svoju bolesť.
Konzumizmom, hedonizmom a materializmom ovládanej spoločnosti, ktorá napriek tomu dychtí po zmysle života, kláštor vždy pripomína, že cieľom je Božie kráľovstvo a Boh sám stačí. Neprišli sme do Holandska vnucovať nejaké pravidlá ani sa nechceme snažiť o prozelytizmus, ale prišli sme svojou prítomnosťou svedčiť o tom, že existuje láska.“

(Zdroj: www.vidimusdominum.org)

-sc-