Púť relikvií svätej Terézie z Lisieux na Slovensku (tretí deň)

Na Slovensku prebieha púť relikvie svätej Terézie z Lisieux. Relikviár s jej ostatkami privítali tretí deň v Nitre, v Banskej Bystrici a v Detve. Počas dňa si ich prišlo uctiť okolo 10 000 ľudí.

UTOROK 12. januára 2015

Tretí deň putovania začal v Nitre. V meste sa s relikviami rozlúčili pátri verbisti, odišiel relikviár na Staré Hory. Malú zastávku tvorilo zastavenie v Kováčovej, medzi pacientami, ktorí sa nemôžu pohybovať. Tím putovania zastal pred ústavom, kde sa pred odkrytým relikviárom pomodlila jeden desiatok ruženca chorá rehoľná sestra Patrícia. Cesta pokračovala na Staré Hory, kde sa v Bazilike stretlo vyše 800 veriacich. Po svätej omši, v ktorej sa sa v kázni prihovoril bosý karmelitán Stanislav Mierni, nasledoval obrad požehnania ruží.

Relikviár potom do Banskej Bystrice, kde ho čakali veriaci. Obrad privítania viedol správca Katedrály sv. Františka Xaverského Ján Krajčik. Nasledovalo pásmo hudby a zamyslení, ktoré sa stiredalo s modlitbou
ruženca. Program vyvrcholil svätou omšou, ktorú celebroval banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Po nej sa relikviár so sprievodom presunul na Detvu. Tu pri svätej omši osem členov tretieho rádu karmelitánov zložilo sľuby. Po svätej omši ešte do polnoci prichádzali veriaci z Detvy uctiť si relikviár. Potom bola kaplnka utazvorená, aby sestry karmelitánky mohli prísť k svojej „spolusestre“ z Lisieux a stráviť s ňou čas na modlitbách. Kaplnku otvorili opäť dnes ráno o 5:00 h pre verejnosť.

FOTOGRAFIE z prijatia relikvií (aktualizované)(Kliknite TU)

AUDIONAHRÁVKY z prvého dňa je možné nájsť::TU::

Púť relikvií sa uskutoční na záver Roka zasväteného života na Slovensku. Príjmu ich aj ďalšie mestá: Detva, Lučenec, Stará Halič, Rožňava, Gelnica, Košice, Lorinčík, Michalovce, Vranov nad Topľov, Prešov, Kežmarok, Poprad, Vyšné Hágy, Okoličné, Ružomberok, Trstená, Námestovo, Krivá na Orave, Žilina, Kysucké Nové Mesto, Turzovka, Trenčín, Radošiná a Trnava. Urna s relikviami putuje po celom svete už niekoľko desaťročí. Do dnešného dňa je to vyše päťdesiat krajín, od Filipín po Spojené štáty, cez Irak, Izrael, Rusko, Sibír. K relikviáru prišlo niekoľko desiatok miliónov ľudí. Terezka pritiahla aj katolíkov, ktorí nechodia pravidelne do kostola alebo prestali chodiť, moslimov, veriacich iných vierovyznaní i neveriacich, uvádza webstránka terezka.kkp.sk, ktorá vznikla pri príležitosti putovania relikvie na Slovensku.

Zdroj: TKKBS; foto: Alžbeta Hrušovská, cestaplus.sk