Stretnutie rodičov misionárov

Prvý ročník vianočno-novoročného stretnutia rodičov misionárov verbistov zo Slovenskej provincie, bol povzbudením pre všetkých zúčastnených. Dňa 9. januára sa na nitrianskej Kalvárii v Misijnom dome Matky Božej stretlo 27 rodičov a rodinných príslušníkov s pátrami verbistami a seminaristami. Program začal prezentáciou misijného sekretára P. Jána Kušníra SVD, ktorý podal aktuálne informácie o stave slovenských misionárov v zahraničí. Po ňom nasledoval príhovor P. provinciála Jána Štefanca SVD, ktorý hovoril o práci misionárov na Slovensku a zvláštny dôraz dal na formačný program a pastoráciu univerzitnej mládeže. Puto jednoty umocnilo spoločné slávenie svätej omše. V homílii sa prihovoril slovenský misionár v Japonsku, P. Jakub Rajčáni SVD. Svojím spevom a hudbou obohatili a spríjemnili slávenie liturgie seminaristi SVD. Prekvapením pre rodičov bol exotický obed, ktorého menu bolo zostavené z mexickej a indickej kuchyne. Súčasťou skutočne bohatého programu, ktorý naplnil sobotný deň i večer, bola prehliadka katedrály, diecézneho múzea a biskupského paláca v Nitre, aktuálny a zaujímavý film o utečencoch z Iraku, modlitba misijného ruženca a zavŕšením dňa bola ochutnávka liturgických vín.

zdroj:verbisti.sk