Púť s palicou svätej Terézie Avilskej na päťsté výročie jej narodenia

Svätý Otec dňa 11.marca počas generálnej audiencie požehnal palicu sv. Terézie Avilskej, karmelitánky, učiteľky Cirkvi. Relikviu mu na Námestí sv. Petra predstavili štyria pútnici, ktorí ju od októbra minulého roka stihli zaniesť do 30 krajín piatich kontinentov. S nimi bola na audiencii aj skupina 50 pútnikov z Avily a Alby di Tormes, miest narodenia a smrti tejto španielskej mystičky druhej polovice 16. storočia.
Karmelitánska celosvetová púť „Cesta svetla“, ktorá je súčasťou osláv 500. výročia narodenia svätice, sa ukončí návratom do Avily 28. marca, v deň, keď sa tu sv. Terézia narodila v roku 1515. Od apríla do júla bude púť palice sv. Terézie Avilskej pokračovať v rámci Španielska, kde navštívi kláštory a významné miesta karmelitánskeho rádu.

(zdroj: RV; -jk-)