Putovanie s Jonášom – nová kniha u redemptoristov

Kniha redemptoristu Denisa McBridea Putovanie
s Jonášom – Zápas o hľadanie seba samého, ktorú v týchto dňoch vydáva vydavateľstvo Slovo medzi nami, predstavuje čitateľovi proroka Jonáša, aby na pozadí jeho príbehu, ktorý oslavuje krásu Božieho milosrdenstva, videl svoj vlastný život. Denis McBride, slovenskému čitateľovi známy ako autor knihy Čím ma zaujal Ježiš,
v Putovaní s Jonášom skúma charakter tohto proroka – tak trochu nepravdepodobného hrdinu. Jonáš, sympatický, no trochu zvláštny spoločník, nám pomáha prehodnotiť svoj život. Verí v Boha, musí však bojovať, aby sa vyrovnal s jeho desivo nezrozumiteľnými rozhodnutiami, najmä s Božím milosrdenstvom – chystá sa nájsť svoje pravé ja a zmysel života, ale snaží sa utiecť pred prítomnosťou Boha. A zlostí sa, keď zistí, že Boh nie je nahnevaný, je nadovšetko milosrdný. Autor Jonáša ponúka ako nezvyčajného učiteľa – nemotorného, zdráhajúceho sa, neposlušného, neústupného, plného strachu, nestáleho: je to prorok, ktorý zostáva tvrdohlavý až do konca. No jeho príbeh oslavuje krásu Božieho milosrdenstva, a to je odkazom pre našu dobu.

Knihu Denisa McBridea Putovanie s Jonášom s podtitulom Zápas o hľadanie seba samého preložila Zuzana Smatanová, má 152 strán a jej cena pri kúpe vo vydavateľstve Slovo medzi nami je 5,70 eur. Knihu je možné objednať na emailovej adrese slovo@smn.sk.

Denis McBride je členom Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa a pochádza zo Škótska. Je riaditeľom vydavateľstva Redemptorist Publications. Vydal 14 kníh a 56 audiokníh. Postgraduálne študoval najprv psychológiu na Fordhamskej univerzite a neskôr Nový zákon na Union Theological Seminary v New Yorku pod vedením skvelého biblistu Raymonda Browna. Po získaní štipendia na Harvarde sa vrátil do Anglicka a pracoval v medzinárodnom pastoračnom centre v Shropshire. Vo svojich knihách píše predovšetkým o ľudských príbehoch a evanjeliu, pričom sa snaží o otvorenú konverzáciu medzi drámou ľudských životov a štyrmi veľkými príbehmi začiatku kresťanstva. V roku 2016 vyšla v slovenskom preklade jeho kniha Čím ma zaujal Ježiš.

Mediálny tím redemptoristov