Redemptoristi byzantského obradu majú kapitulu v Stropkove

V dňoch 26. – 30. januára 2015 prebieha IX. kapitula redemptoristov byzantského obradu Michalovskej viceprovincie na Slovensku v kláštore Najsvätejšej Trojice v Stropkove. Hneď v pondelok 26. januára 2015 v úvode sv. Liturgie úrad viceprovinciála prijal novozvolený o. Metod Marcel Lukačik CSsR za prítomnosti predchadzajúceho viceprovinciálneho predstaveného o. Jaroslava Štelbaského CssR, viceprovinciála Bratislavskej viceprovincie o. Václava Hypiusa CSsR, provinciála Pražskej provincie o. Jozefa Michalčíka CSsR. S povzbudivým slovom, bratským blahoprianím pre nové vedenie viceprovincie a nádejou na ďalšiu spoluprácu prišiel aj arcibiskup a metropolita o. Ján Babjak SJ. V utorok 27. januára 2015 k svojím spolubratom zavítal vladyka Milan Chautur CssR, aby spoločnou svätou Liturgiou mohli sme osláviť Krista Vykupiteľa. V týchto dňoch redemptoristi hodnotia svoje pôsobenie za uplynulé štvorročie v rôznych oblastiach duchovného i spoločenského života na Slovensku aj na Zakarpatí, kde pôsobia niektorí členovia. Zamýšľajú sa nad novými výzvami a požiadavkami, ktoré pred nich kladie súčasná situácia v Cirkvi aj v krajine.

o. Miroslav Bujdoš CSsR