Rehoľní umelci kontemplovali výtvarné krásy Prahy

Prvé stretnutie mladej umeleckej skupinky ARTTEO sa uskutočnilo v Prahe v dňoch 8. – 11. februára. Tentoraz v oslabení bez brata Milana Dolečka OM, spoluzakladateľa našej skupiny , ktorý momentálne študuje maľbu v Taliansku. Napriek tomu bol s nami v duchu a cez internetové vymoženosti doby aj mediálne. Všetku organizáciu v pokore zvládla sr. Eugénia Poláková CJ, majúc na pamäti dôveru v Pána a jeho dobrotu i radosť z nadšenia účastníkov.

Program bol bohatý, zameraný na vzdelávanie a spoznávanie historickej i novodobej architektúry chrámov. Naša téma – Panna Mária ako chrám Ducha Svätého – nás sprevádzala návštevami kostolov.

Pod vedením nášho pražského sprievodcu Tomáša Gregůrka z Řádu křižovníků s červenou hvězdou sme navštívili hradné nádvorie a Katedrálu sv. Víta s excelentným výkladom profesora Jaroslava Sojku. Ďalej nám br. Tomáš predstavil priestory Kostola sv. Františka i galériu Řádu křižovníků, chrámy prvej republiky Kostol Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradoch, či Kostol sv. Václava vo Vršoviciach. Ďalší deň sme sledovali stopy umelcov a ich umelecké diela vo verejných priestoroch z obdobia normalizácie so sochárom a pedagógom na VŠUP v Prahe Pavlom Karousom.

Jedna z účastníčok saleziánka sr. Andrejka Miklovičová to vyjadrila takto: „Veľmi vysoko si cením vzdelávaciu časť stretnutia – prešli sme si dejiny sakrálneho výtvarného umenia od čias kniežaťa Bořivoja až po súčasnosť, pričom najlepšou učebnicou a učiteľkou nám bola práve samotná Praha. Naše výpravy do ulíc a chrámov sprevádzali erudovaní znalci, ktorí ma obohatili odborne aj spirituálne.“

Večerné stretnutia sa niesli v duchu návštev hostí, akými bol františkán P. Michal Pometlo OFM, ktorý nemohol študovať výtvarné umenie, ale predsa sa angažoval na rôznych výtvarných plánoch rehole, a vzácny Ing. Arch. Mgr. Norbert Schmidt, vedúci Centra teologie a umění pri KTF UK v Prahe. Duchovnú náplň na adoráciu pripravil brat Florián OFM, ktorú spestril vlastným obrazom a modlitbou ich zakladateľa.

V skupine 16 účastníkov bol veľký záujem o prezentáciu vlastných výtvarných prác, tak sme navrhli zamerať budúce stretnutie v Ružomberku 2019 predovšetkým na podelenie sa s vlastnou tvorbou.

Padla znova otázka, prečo sa stretávame. Myslím, že najlepšie to vyjadril brat Milan Doleček OM: „Hlavní důvod našich setkávání vidím ve vzájemném poznávání a podpoře řeholníků, kteří výtvarně tvoří. Další aspekty jsou vzdělávání se v umění a společné hledání, jak použít dar umění ve službě evangeliu. Prostě být spolu s Ježíšem ve výtvarné tvorbě.“

Skupina ARTTEO sa prvýkrát zišla na svojom zakladajúcom stretnutí v marci 2017 v Štěkni. Na Slovensku ju pod svoju záštitu prijala Teologicko-spirituálna komisia Konferencie vyšších rehoľných predstavených ženských reholí.

Časopis Zasvätený život informovala Eugénia Poláková, ARTTEO

-msk-