Zvolená generálna predstavená Inštitútu dcér Márie Pomocnice

24. októbra 2014 bola v prvom kole volieb, znovu zvolená ako Generálna predstavená Inštitútu dcér Márie Pmocnice sr. Yvonne Reungoat. Je deviatou nástupkyňou zakladateľky sv. Márie Dominiky Mazzarellovej.
Sr. Yvonne Reungoat má 69 rokov. Narodila sa 14. januára 1945 v Plouenan vo Francúzsku, má 49 rokov rehoľných sľubov. V generálnej rade je 18 rokov a od r. 2008 je Generálnou predstavenou Inštitútu FMA.
Svoju službu animácie a vedenia začala v r. 1983 ako provinciálna predstavená vo Francúzsku. V r. 1990 bola menovaná za delegátku španielskych a francúzskych provinciálok v Západnej Afrike. Bola to úloha, ktorá jej umožnila poznať ďalšiu časť Inštitútu FMA a zároveň sa zúčastniť 19. Generálnej kapituly. V r. 1991 bola menovaná za predstavenú Africkej provincie „Madre di Dio“ so sídlom v Lomé (Togo). Počas týchto rokov dávala dôraz na vzťahy so sestrami, venovala pozornosť kandidátkam na rehoľný život, spolupráci so saleziánskou rodinou, formácii animátorov a svoju lásku venovala najchudobnejším.
Na 20. Generálnej kapitule (1996) bola zvolená do generálnej rady ako vizitátorka. V týchto rokoch navštevovala komunity a stretla sa s FMA zo 6 latinsko-amerických provincií, zo štyroch európskych a z Kórei. V r. 2002 na 21. GK bola zvolená na Generálnu Vikárku Inštitútu.
S láskou sprevádzala komunity, ktoré sú priamo závislé od Generálnej predstavenej, koordinovala plánovanie a organizáciu formácie nových provinciálok, podporovala spoluprácu Inštitútu s Asociáciou Cultori di Storia Salesiana (ACSS). V r. 2004 navštívila komunity španielskej provincie Madrid a v r. 2005 provinciu v Republike Kongo.Na 22. GK (2008) bola zvolená za Generálnu predstavenú. Súčasná Kapitula ju znovu zvolila na druhé šesťročie.
Na otázku či prijíma mandát, ktorú jej adresovala sr. Ciriaca Hernández, kapitulárka s najvyšším počtom rokov rehoľných sľubov, Matka Yvonne veľmi dojatá povedala: „Prijímam! Ďakujem za dôveru. Drží ma toto biblické slovo: «Keď som slabý, vtedy som silný». Úplne sa zverujem Márii a prijímam jej výzvu: «Urobte všetko, čo vám povie».“
(Zdroj: www.salezianky.sk)