Rehoľníci si na sviatok Obetovania Pána pripomínajú svoje zasvätenie

V piatok 2. februára slávime Sviatok Obetovania Pána.

Ľudovo je tento deň nazývaný Hromnice. Je zároveň spojený s Dňom zasväteného života, kedy si Bohu zasvätené osoby – rehoľníci a rehoľníčky – pripomínajú zasvätenie svojho života Bohu. V tento deň si pred miestnym biskupom symbolicky obnovujú svoje rehoľné sľuby. Prehľad o tom, ako budú sláviť rehoľníci sviatok zasvätených v diecézach, je možné nájsť v prehľade TK KBS.

Od 1. do 4. februára 2024 sa v Ríme stretne viac ako 300 predstaviteľov rôznych foriem zasväteného života z viac ako 60 krajín, informuje Dikastérium pre zasvätený život a spoločnosti apoštolského života. Ide o prípravu na Jubilejný rok 2025, v rámci ktorého sa bude 8. a 9. októbra 2025 v Ríme konať Jubileum zasväteného života na tému: „Pútnici nádeje na ceste k pokoju“.

Sviatok Obetovania Pána je 28. svetovým dňom zasväteného života. Zaviedol ho v roku 1997 sv. Ján Pavol II.

Nadviazal na tradíciu začatú za pápeža Pavla VI., keď sa v ten deň schádzali do Baziliky sv. Petra vo Vatikáne rehoľníci a rehoľníčky z celého Ríma. Pápež pri tej príležitosti povedal: „Obetovanie Pána v chráme je výrečnou ikonou úplného odovzdania svojho života zvláštnym spôsobom pre tých, ktorí boli povolaní, aby v Cirkvi a vo svete uvádzali evanjeliové rady do praxe, a tým si osvojili Ježišove vlastnosti – panenstvo, chudobu a poslušnosť.“ 

Sv. Jána Pavla II. viedli tri dôvody, pre ktoré uznal za potrebné sláviť Deň zasväteného života. Prvým dôvodom je vyjadrenie vďaky Bohu za túto formu života, ktorý je pre Cirkev darom najvyššej hodnoty. Druhý dôvod spočíva v tom, aby Boží ľud lepšie spoznal a ocenil zasvätený život. A napokon tretí dôvod – ten sa dotýka priamo zasvätených osôb: Majú si v tento deň pripomenúť, aké veľké veci urobil v ich živote Pán.

Pápež František bude celebrovať Eucharistiu v piatok 2. februára v Bazilike sv. Petra spolu s členmi inštitútov zasväteného života a spoločností apoštolského života.

Zdroj: TK KBS
Foto: Františka Čačková, OSF