Rehoľníci v USA: Mladí, vzdelaní a zapájajúci sa do činnosti Cirkvi

Mladí, vzdelaní a zapájajúci sa do činnosti Cirkvi – taký portrét rehoľníčok a rehoľníkov v Spojených štátoch amerických podáva nový prieskum, spracovaný Centrom pre aplikovaný sociologický výskum pri Georgetownskej univerzite.

Výskum si objednal Výbor pre klérus, zasvätený život a povolania pri Biskupskej konferencii USA. Vo vzorke boli zasvätené ženy a muži, ktorí zložili sľuby v priebehu minulého roka. Priemerný vek respondentov bol 39 rokov, pričom viac ako polovica opýtaných mala 34 rokov a menej.

Zaujímavé informácie poskytuje údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní nových rehoľníkov – štvrtina má magisterský a tri štvrtiny bakalársky univerzitný diplom.

Deväť z desiatich opýtaných odpovedalo, že pred vstupom do noviciátu už vykonávali jednu alebo viac liturgických služieb – 51 percent ako lektori, 44 percent ako akolyti a 42 percent ako mimoriadni rozdávatelia svätého prijímania.

Okrem toho 91 percent respondentov uviedlo, že sa pravidelne zúčastňovalo na rôznych modlitebných stretnutiach a rovnako tak deväť z desiatich opýtaných absolvovalo kurzy duchovnej formácie a obnovy.

Prieskum najstaršej katolíckej univerzity v Spojených štátoch ďalej hovorí o veku, v ktorom sa respondenti rozhodujú pre duchovné povolanie. Polovica rehoľníkov a rehoľníčok uviedla, že na túto cestu prvýkrát pomysleli v osemnástich rokoch alebo aj skôr, čo dosvedčuje trvalú tendenciu pomerne raných duchovných povolaní.

A čo sa týka zemepisného pôvodu nových zasvätených, takmer tri štvrtiny z nich sa narodili v Spojených štátoch amerických, pričom 10 percent z nich tvoria Hispánci a 9 percent Aziati. Rehoľníci a rehoľníčky zahraničného pôvodu veľkou mierou pochádzajú z Filipín.

Zdroj: TK KBS / RV CZ / Katolícke noviny
Ilustračný obrázok prevzatý z loga stretnutia českých rehoľníkov a mládeže Jsme odvážní(?).