Na Velehradě se hovořilo o aktuálních otázkách pastorace povolání

Tento týden se na Velehradě setkalo skoro 60 řeholníků, kněží a laiků, aby spolu hovořili o pastoraci povolání v současném světě. Setkání zaštítil pomocný biskup brněnský Pavel Konzbul. Ze Slovenska navštívil konferenci biskup žilinské diecéze Tomáš Galis. Účastníkům konference byly mimo jiného prezentovány výsledky dotazníku, na který odpovědělo přes 250 mladých lidí hledajících svoji životní cestu.

Hlavní přednášku setkání měl P. doc Michal Kaplánek, SDB, Th.D., který působí jako pastorální teolog na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích na téma teologie povolání a doprovázení při hledání životní cesty jako úkol pastorace mládeže.

Psychologický pohled na rozlišování povolání představila sestra Michaela Přibylová, OSF, která je absolventkou Institutu psychologie Papežské gregoriánské univerzity v Římě.

O tom, jestli je možné být svědky Vykupitele v digitálním věku, hovořila Eva Güttlerová, která se věnuje komunikaci a sociálním sítím a je součástí mediálního týmu Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele – redemptoristů.

V rámci setkání byly představeny výsledky dotazníku, který vyplnilo více než 250 mladých lidí hledajících svou životní cestu. Setkání se zúčastnilo téměř 60 řeholníků, kněží a laiků z České i Slovenské republiky, kteří se věnují pastoraci povolání a počáteční formaci kandidátů.

Kristína Hřebíková, OSF

Publikované na cirkev.cz.