Rehoľníci z Ukrajiny ďakujú

Drahí bratia a sestry, v mene všetkých zasvätených na Ukrajine vám ďakujeme za vaše modlitby v tomto nie ľahkom období pre Ukrajinu. Mohli sme cítiť vašu modlitbu, starosť, znepokojenie a solidaritu  s nami, a s naším národom.

Bol a je to čas boja za slobodu a pravdu, za dary, ktoré sme dostali od nášho Stvoriteľa. Bol a je to čas špeciálnej milosti evanjelizácie nášho národa. Bol a je to čas, v ktorom sa  pravdepodobne najsilnejšia modlitba v našej histórii vznáša k Bohu z „Maydan“ srdca Ukrajiny. Nie je prehnané tvrdiť, že v posledných storočiach sa v Kyjeve národ spolu toľko nemodlil za svoju krajinu ako tomu bolo minulý mesiac.

Ďakujeme vám za vašu solidaritu s nami a vašu disponibilitu pre prácu na Ukrajine. Patrí vám naše radostné pozvanie prísť na Ukrajinu, potrebujeme vašu prítomnosť.

Konferencia vyšších rehoľných predstavených mužských  a ženských reholí

grécko-katolíckej a rímsko katolíckej Cirkvi na Ukrajine

 

(Zdroj: www.vidimusdominum.org)

-sc-