„Viera, stretnutie a povolanie: ako robiť pastoráciu dnes?“

V Ríme sa dňa 11. marca 2014 pri kláštore bratov kapucínov bude konať ďalší kurz Evanjelizácia & komunikácia, tentokrát na tému Viera, stretnutie a povolanie: ako robiť  pastoráciu dnes?

Ohlasovať evanjelium a „dať hlas tomu, kto ho nemá,“ prináša so sebou nevyjadrené výzvy: na jednej strane rozšírením technológie sa znížili ceny a rozšírila sa možnosť komunikácie; na strane druhej prítomnosť množstva médií a množstva správ si vyžaduje neustálu formáciu, prehĺbenie kompetencií a skúmania novej „zemi poslania“.

Organizátori kurzu so svojimi kompetenciami a skúsenosťami pozývajú zasvätených, aby vedeli vstúpiť na túto „misijnú zem“ a pôsobili na nej s odvahou a s jasnou identitou.

Prednášky budú vedené docentmi: Simonou Borellovou, odborníčkou v textovej ,vizuálnej  a multimediálnej komunikácii, a Petrom Damossom, režisérom NOVA – T („Nová zem“ – centrum televíznej a multimediálnej produkcie talianskych bratov kapucínov) , odborníkom v písaní a réžii dokumentov.

Diskutovať budú o témach: digitálna identita v kongregáciách a v konkrétnosti: príbehy, skúsenosti, symboly, a ako sa dá ponúknuť a prezentovať evanjelium cez rôzne animácie, ako Podcast, Youtube, apps… Účastníci si vyskúšajú prípravu interview, prípravu videa a iných multimediálnych projektov.

(zdroj: vidimusdominum.org)

-ms-