Rok modlitby v relácii U Nikodéma na TV LUX (video)

Rok modlitby je prípravou na Jubilejný rok 2025. Je príležitosťou modliť sa a uvažovať nad modlitbou.

Modlitbu, jej druhy, a svedectvo zasvätených osôb o modlitbe vám ponúkne diskusia s Mons. Františkom Trstenským, spišským diecéznym biskupom, sr. Adrianou Annou Medveckou, OP, dominikánkou a riaditeľkou Gymnázia sv. Tomáša Akvinského v Košiciach, a Petrom Ceľuchom, špirituálom Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach.

Moderuje Jozef Vaško.

Sledovať túto reláciu môžete TU.

V archíve TV LUX nájdete aj ďalšie relácie o Roku modlitby:
Ľudová zbožnost: https://www.tvlux.sk/archiv/play/_32233
Východná modlitba: https://www.tvlux.sk/archiv/play/_32544
Modlitba chvál: https://www.tvlux.sk/archiv/play/_32422
Kontemplatívna modlitba: https://www.tvlux.sk/archiv/play/_32359

Ilustračné foto: Františka Čačková, OSF