Smrťou sa to nekončí

Bolesť, choroba,odchod do večnosti, ale aj obdivuhodná starostlivosť,obetavá služba, slová plné nádeje. Ponúkame ďalšie video v sérii „Na 5 minút s nami“ na tému: Smrťou sa to nekončí. Áno, smrťou sa tento život na zemi nekončí ako vyjadrila sr. Alžbeta z Kongregácie Milosrdných sestier Svätého kríža, máme jediný život, ktorý trvá celú večnosť, nie vždy to je ľahké vysvetliť…, ale aj osobné svedectvo pomáha nájsť odpovede.