Rok zasväteného života v USA

V snahe pomôcť veriacim katolíkom získať lepšiu predstavu o zasvätenom živote, chcú kňazi a rehoľníci na jeden deň
otvoriť pre verejnosť svoje konventy, kláštory, opátstva a rehoľné domy. “Ak ste niekedy chceli vedieť, čo celý deň robia rehoľníci a rehoľníčky, môžete to zistiť,” povedala v stredu 1. októbra na tlačovej konferencii vo Washingtone dominikánka Marie Bernadette Thompsonová, pri príležitosti ohlásenia Dňa otvorených dverí kláštorov, ktorý sa uskutoční 8. februára 2015.

Deň otvorených dverí je len jedným z podujatí pripravovaných v USA na Rok zasväteného života, ktorý začne na prvú adventnú nedeľu 30. novembra 2014 a potrvá až do 2. februára 2015, Svetového dňa zasväteného života. Thompsonová, koordinátorka rady Konferencie vyšších predstavených ženských reholí zdôraznila, že cieľom všetkých iniciatív je zblížiť rehoľníkov a rehoľníčky s rodinami, predovšetkým s mladými dospelými. Tento špeciálny Rok zasväteného života vyhlásil Svätý Otec František v duchu predchádzajúcich tematických rokov, napríklad Roku kňazov (2009-2010) alebo Roku sv. Pavla (2008-2009). Koná sa tiež pri príležitosti 50. výročia vydania dekrétu o rehoľnom živote “Perfectae Caritatis” a dokumentu “Lumen Gentium”, teda dogmatickej konštitúcie II. vatikánskeho koncilu o Cirkvi. Podľa vyjadrenia Vatikánu je zmyslom roka “s vďačnosťou spomínať na minulosť” a zároveň s “nádejou objať budúcnosť”. Sestra Marcia Allenová, členka rehole Sestier sv. Jozefa z Concordie v štáte Kansas, a zároveň predsedkyňa vedenia konferencie ženských reholí, oznámila, že ďalšou iniciatívou nadchádzajúceho roka bude “Deň s rehoľníkmi”, počas ktorého budú mať veriaci možnosť pripojiť sa k službe, ktorú konajú zasvätené osoby, a to v priebehu leta 2015. Allenová dodala, že jednotlivé dni s rehoľníkmi budú ohlásené lokálne, a nielenže dajú veriacim možnosť “pracovať po našom boku”, ale budú tiež svedectvom o rozličných charizmách reholí. Allenová vyjadrila nádej, že táto skúsenosť bude na prospech “prítomnosti Cirkvi v modernom svete”. Treťou veľkou iniciatívou počas Roka zasväteného života v USA bude spoločný

Deň modlitby, naplánovaný na 13. septembra 2015. “V tento deň spojíme s vami svoje srdcia i ruky,” povedal páter James Greenfield, predseda Konferencie vyšších predstavených mužských reholí a dodal, že počas dňa rehoľníci pozvú ľudí, aby sa s nimi prišli pomodliť ich denné modlitby, ruženec a liturgiu hodín.

(Zdroj TK KBS; http://vd.pcn.net/it/)