Rozhovor o Roku zasväteného života

Pápež František vyhlásil Rok zasväteného života. Ak o ňom chcete vedieť viac, prečítajte si rozhovor s generálnym tajomníkom Kongregácie pre inštitúty zasväteného života.

Novinár Nicola Gori sa pýtal generálneho tajomníka, ktorým je arcibiskup José Rodriguez Carballo, na iniciatívy a podujatia, ktoré sa budú konať počas Roka zasväteného života.

Vatikánsky denník L’Osservatore Romano priniesol tento rozhovor 11. júna 2014.
Program Roku zasväteného života, ktorý vyhlásil Svätý Otec František, bude trvať viac ako 14 mesiacov. Aké sú jeho ciele?
Počas plánovania Roka zasväteného života sme brali do úvahy cestu, ktorou kráča Cirkev na prahu nového milénia. Preto sme navrhli tie isté ciele, ktoré dal Cirkvi Ján Pavol II. v dokumente Novo millennio ineunte: byť vďačnou spomienkou minulosti, zanietene prežívať súčasnosť a s dôverou sa otvoriť budúcnosti.

Ktoré udalosti budú v Roku zasväteného života najvýznamnejšie?
Na programe sú viaceré podujatia. V prvom rade treba pripomenúť, že Rok zasväteného života sa začne 30. novembra na Prvú adventnú nedeľu. Tento dátum sme vybrali berúc do úvahy, že Advent je mimoriadnym obdobím nádeje: celý rok je naplánovaný (a chceme, aby ho všetky tak prežívali) na základe nádeje, ktorá má byť vždy základnou charakteristickou črtou zasväteného života. Záver bude 2. februára 2016 počas Svetového dňa zasväteného života. V priebehu Roka budú v Ríme prebiehať viaceré podujatia, na ktoré pozveme predstaviteľov všetkých zasvätených osôb. Počas Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sme naplánovali v dňoch od 22. do 24. januára 2015 ekumenické stretnutie rehoľníkov a rehoľníčok. Počas veľkonočného týždňa, od 8. do 11. apríla, zvoláme všetkých formátorov a formátorky. Posledný septembrový týždeň, od 23. do 26., budeme mať stretnutie novicov a noviciek. Posledný januárový týždeň v roku 2016 bude súčasne prebiehať stretnutie s členmi sekulárnych inštitútov, ordo virginum – zasvätenými pannami, rehoľnými osobami apoštolského života a predsedníčkami federácií spoločností kontemplatívneho života. Svätý Otec by mal byť prítomný na všetkých týchto podujatiach, ako nám on sám potvrdil, či už počas eucharistických slávností, alebo na osobitných audienciách.

Svätý Otec často hovorí, že si treba viac všímať formáciu. Akým spôsobom ste prijali tieto jeho slová?
Z programu je zrejmé, že sa bude konať stretnutie formátorov a formátoriek. Chceme vidieť, na akom bode sa nachádza formácia, aké sú jej nedostatky a pozitívne prvky, ktoré treba posilniť. Môžem povedať, že dôležitú časť budeme venovať ľudskej a kresťanskej formácii. V žiadnom prípade nemožno spochybňovať usmernenia, ktoré vychádzajú z Druhého vatikánskeho koncilu: tie sú východiskovým prvkom pre všetky zasvätené osoby. Aj počas plenárneho zasadnutia našej kongregácie budeme o tejto záležitosti spoločne uvažovať.

Čím sú dnes fascinovaní mladí, keď sa priblížia k zasvätenému životu?
V prvom rade Ježišom. Vždy je to Ježiš ako osoba, ktorá si získa zasvätené osoby a tých, ktorí sa priblížia k zasvätenému životu. Nič a nikto nemôže nahradiť jeho miesto. Iba on je dôvodom zasvätenia. Ďalším prvkom, ktorý priťahuje mladých, je spoločný život pod podmienkou, že je skutočne bratský a ľudský. Okrem toho mladí sú očarení voľbou žiť pre chudobných a evanjeliovou radikálnosťou, ktorú možno vidieť v malých, ale i vo veľkých rozhodnutiach, vďaka ktorým zasvätený život zjavuje svoj prorocký rozmer a „zobúdza“ svet.

Akým spôsobom sa rehoľné kongregácie zapoja do kultúrnych podujatí rôznych kontinentov?
Toto je veľká výzva pre zasvätené osoby: inkulturovať vlastnú charizmu a život podľa vlastnej charizmy sú prvky, ktoré evanjelizujú samotnú kultúru. Som presvedčený, že väčšina zasvätených osôb žije podľa vlastnej charizmy a má na zreteli kultúru, v ktorej sa nachádza. Táto inkulturácia je ešte stále veľkou výzvou. Na plenárnom zasadnutí sa budeme zaoberať aj týmto aspektom.

Akým spôsobom sú kontemplatívne osoby zapojené do iniciatív tohto Roka?
Okrem stretnutí, ktoré budeme mať s predsedníčkami federácií v Ríme, pripravujeme program, ktorý zahŕňa kurz formácie v internetovej sieti pre všetky kontemplatívne osoby. Tento kurz zohľadní prvky spoločné pre všetky formy kontemplatívneho života, ale aj tie, ktoré sú charakteristickou črtou každej rodiny alebo odnože. Na druhej strane chceme pozvať kontemplatívne osoby, aby vytvorili reťaz modlitieb za Cirkev, zasvätený život a svet. Okrem toho prehodnocujeme a aktualizujeme tie dokumenty, ktoré sa priamo týkajú tejto formy zasväteného života.

Štefan Turanský

Spracované podľa L’Osservatore Romano, 11. júna 2014, s. 8.

foto: www.ofm.org