Tak miloval svet

Evanjelista Ján prináša rôzne ukážkové situácie z Ježišovej evanjelizácie. K nim patrí aj nočný rozhovor s Nikodémom. Takéto typy, ktoré so svojou vierou vychádzajú von iba potme, v jednej zo svojich homílii pápež František žartovne nazval netopiermi…

Podľa gréckeho textu Nikodém začína svoj rozhovor dosť suverénne: jeho podčiarknuté vieme je podfarbené absolutistickou istotou. Evanjelista mu to má asi trochu za zlé, keď odpláca jemnou Ježišovou iróniou: „Ty si učiteľ Izraela a toto nevieš?“ Ako Nikodém začína lepšie rozumieť, postupne tíchne. A až po Ježišovo umučenie mizne zo scény. Asi potreboval čas. Alebo očividný dôkaz?

Nakoniec i my sme často trúfalí, že čo všetko vieme – aspoň vo svojom obore. Ale ak ide o lásku, asi sme aj po dlhých rokoch – ako Nikodém – stále ešte nedoukmi.

Napadlo nám niekedy, prečo Boh Otec nevydal za svet seba, ale svojho Syna? Veď matka by to urobila dokonalejšie – obetovala by sa namiesto svojich detí ona!? Nie, Otcova láska je ešte dokonalejšia ako láska tej najobetavejšej, hoc aj svätorečenej matky. Nebeský Otec sa musí dívať na umieranie svojho nekonečne milovaného Syna preto, aby sme sa jeho deťmi mohli stať my. Aby sme jeho lásku drasticky názorne spoznali, lepšie pochopili, do nej vstúpili a jej uverili. Vykúpeným synovstvom boli zaštepení do Otcovej otvorenej rany.

Nielen to, Boh, ktorý je láska – ako čítame – nás miluje i s celým svetom. Miluje svet, lebo má v ňom nás, a preto, že ho potrebujeme. Môžeme teda podľa jeho príkladu milovať tento svet aj my, lebo v tomto svete je prítomný Otec, Syn i Duch Svätý a naši bratia a sestry. Pre nich, ale nie bez nich, je správne ho milovať: počnúc kvapkou rosy až po internet. Aj s dobou, v ktorej práve žijeme – bez úteku do minulosti či budúcnosti. Je to naša jediná doba a Boh nás zasadil práve do tejto. Či by sme v nej mohli byť nástrojmi čo i najmenšieho dobra, keby sme ju nemilovali? Napríklad aj modlitbou „fb-litánií“ za priateľov pridaním komentáru: Buď s ním Pane… či Požehnaj ho

Nie iba Jánove listy, ale aj celé jeho evanjelium je o Božej láske. Láskou začína a veľavýznamne ňou aj končí. Po defilé Božej lásky sa v jeho závere Ježiš trikrát pýta každého dobrého kresťana – akým zaiste bol i svätý Peter: „Miluješ ma?“

Dagmar Kráľová