Rozsievateľky prorockej nádeje – generálne predstavené sa stretnú v Ríme

Od 6. do 10. mája 2019 sa v Ríme bude konať XXI. plenárne zhromaždenie Medzinárodnej Únie Generálnych predstavených ženských reholí (UISG), pod názvom „Rozsievateľky prorockej nádeje”. Sestra Carmen Sammutová prostredníctvom videa povedala, že sa budú zaoberať otázkou, ako môžu byť rehoľné sestry znamením nádeje pre trpiace deti a ženy vo svete, v ktorom vládnu rozdelenia a vojny.

Stretnutia sa zúčastní asi 850 generálnych predstavených pochádzajúcich z 80 krajín a budú sa usilovať nájsť odpovede na vyššie uvedenú otázku. Úradne sa bude používať 13 jazykov a je pozvaných 40 hostí. Medzi nimi sú prednášatelia, predstavitelia kontinentálnych ženských a mužských konferencií, vatikánskych dikastérií a rôznych organizácií.

Stretnutie sa bude zaoberať aj témami ako je interkulturácia, budúca vízia rehoľného života, integrita stvorenstva, medzirehoľný dialóg.

Po prvýkrát bude možné stretnutie sledovať na streamingu v pôvodnom jazyku: https://zoom.us/join/622‐095‐529. Dňa 10. mája čaká účastníčky súkromná audiencia s pápežom Františkom.

Na Slovensku majú sídlo štyri generaláty ženských reholí. Na plenárnom zhromaždení UISG sa však tentokrát nezúčastní ani jedna generálna predstavená zo Slovenska.

Štefan Turanský SDB