S Pánem Bohem zazděná

V preklade Kláry Petříkovej vydalo Togga agency s.r.o. v tomto roku výnimočnú knihu.

Ancrene Wisse alebo Sprievodca pre pustovníčky, spísal v 13. storočí neznámy autor ako duchovnú príručku príkladného života pre tri rekluzy, teda pustovníčky, ktoré sa dobrovoľne v mladosti uzavreli pred svetom za múrmi svojej pustovne, aby tam trávili život v modlitbe a nábožnom rozjímaní.

Široký tematický záber textu i jeho cenné postrehy ku každodennej stredovekej prítomnosti ponúkajú jedinečný vhľad do života Anglicka trinásteho storočia a text právom radí medzi najlepšie ukážky ranno-stredovekej anglické prózy.

Zdroj: cupress.cuni.cz