Záver XXI. plenárneho zasadania Medzinárodnej únie generálnych predstavených (UISG)

Od 6. do 10. mája 2019 sa v hoteli Ergife v Ríme konalo XXI. plenárne zasadnutie UISG (Unione internazionale superiore generali). Viac než 850 generálnych predstavených z 80 rôznych krajín sa zaoberalo témou Rozsievateľky prorockej nádeje.

Päť hlavných príhovorov odprezentovali štyri rehoľné sestry a jedna laička na témy: vízia rehoľného života pre budúcnosť, starostlivosť o stvorenstvo (na základe encykliky Laudato Si’), život v interkultúrnom svete a povolanie zapojiť sa do medzináboženského dialógu. Počas dvoch prezentácií za okrúhlym stolom účastníci počúvali dojímavé svedectvá o nádeji, ktorá sa vynára aj v ťažkých udalostiach. V čase reflexie mali predstavené možnosť hovoriť o podobných výzvach v ich kongregáciách. Generálne predstavené sa mohli zúčastniť na seminároch z kánonického práva, o ochrane mladistvých, komunikácii a o nových prístupoch v starostlivosti o deti, ktoré sa konali pred aj po plenárnom zasadaní. Celkovo sa na týchto seminároch zúčastnilo 500 generálnych predstavených.

Zúčastnené boli veľmi spokojné s ovzduším dôvery a spolupráce, ktoré vnímali počas celého pracovného týždňa. Ocenili obsah a konštatovali, že vybrané témy zodpovedali problémom, ktorým riešia v rôznych krajinách. Boli vďačné za úprimné zdieľania pri rozhovoroch a momenty tichej kontemplácie im umožňovali hlbšie uvažovať o tom, čo si vypočuli a zažili.

Počas zasadnutia výkonný výbor informoval účastníčky o výsledku dvoch verejných vyhlásení UISG, v ktorých odsudzujú zneužívanie v akejkoľvek forme, vrátane zneužívania rehoľníčok. Prvé vyhlásenie bolo vydané UISG v novembri 2018 a vyhlásenie z februára 2019 bolo vydané spoločne s Úniou generálnych predstavených. Na plenárnom zhromaždení boli generálne predstavené upozornené na dôležitosť uvedomenia si rôznych typov zneužívania moci, ku ktorým môže dôjsť. Boli povzbudené začať otvorene hovoriť s členkami svojich kongregácií. Opakovane sa zdôrazňovala dôležitosť formácie, aby sa sestry naučili, ako čeliť zneužitiam akéhokoľvek druhu.

Sestra Carmen Sammut, končiaca predsedníčkas UISG, hovorila o potrebe nových prístupov, ako odpovedať na zneužívanie mladistvých a zraniteľných dospelých v rehoľných kongregáciách a v Cirkvi. Predostrela štyri konkrétne iniciatívy, ktorými sa aktuálne zaoberá UISG:

  1. Zriadenie komisie zameranej na rôzne aspekty „starostlivosti o osoby“.
  2. Ponúknutie workshopov zameraných na starostlivosť o osoby a vytvorenie bezpečného prostredia.
  3. Pomoc členským kongregáciám vypracovať a realizovať protokoly, kódexy správania a smernice pre safeguarging v spolupráci s Pápežskou komisiou pre ochranu maloletých. 
  4. Spolu s konferenciami zasvätených sa zaoberať ustanovením skupín vnímavých profesionálov, ktorí by tým, ktorí boli v Cirkvi zneužití, ponúkli sprevádzanie rôznymi fázami nahlásenia zneužívania a uzdravenia.

Účastníčky veľmi ocenili, že bol medzi nimi prítomný kardinál João Braz de Aviz a že mali možnosť pýtať sa ho na rozličné aspekty rehoľného života. Otázky vychádzali z informácií ohľadom pripravovaného dokumentu Mutuae relationis o dôležitosti vzťahov medzi sestrami a Dikastériom; výzvach spojených s reštrukturalizáciou kongregácií a o osobitých potrebách diecéznych kongregácií. Jednou z otázok adresovaných kardinálovi bol diakonát žien. Sestra Carmen Sammut, ktorá stretnutie moderovala, prečítala odpoveď Svätého Otca Františka, ktorú dal už predtým na podobnú otázku počas tlačovej konferencie počas letu na spiatočnej ceste zo Severného Macedónska.

V posledný deň plenárneho zasadania sa generálne predstavené zhromaždili vo svojich UISG skupinách (UISG je rozdelená na 36 jednotiek), aby mohli naplánovať ďalšie kroky. Každá jednotka bola požiadaná, aby vybrala jeden konkrétny krok, ktorý by nadväzoval na kampaň UISG s názvom „Rozsievať nádej pre planétu“, ktorá im bola odprezentovaná počas plenárneho zhromaždenia. Taktiež boli požiadané, aby identifikovali medzi oblasťami činnosti aj druhú prioritnú oblasť predloženú UISG (medzináboženský dialóg, boj proti obchodovaniu s ľuďmi, interkulturalizmus, ochrana mladistvých a zraniteľných dospelých a pod.) ktorú zrealizujú vo svojom regióne. 

850 generálnych predstavených sa stretlo s pápežom Františkom dopoludnia dňa 10. mája. Pred audienciou pápež spustil kampaň „Nuns Healing Hearts“ na počesť desiateho výročia založenia Talitha Kum, medzinárodnej siete zasvätených bojujúcich proti obchodovaniu s ľuďmi. Pápež František bol veľmi dojatý, keď si prezeral a žehnal výstavu fotografií, ktoré nafotila Lisa Kristine, medzinárodne známa fotografka. Fotky zobrazujú tváre, ktoré sa skrývajú za tvrdou, skrytou a nespravodlivou skutočnosťou a ukazujú námahu, utrpenie a radosti rehoľníčok zapojených do tejto služby. Fotografie ostanú vystavené v sídle UISG v Ríme do 10. júla 2019.

Potom pápež František vošiel do Auly Pavla VI. sprevádzaný sestrami Carmen Sammut a Patríciou Murray. Významným gestom vyzval sestru Carmen, aby si sadla po jeho boku na identickú stoličku oproti sestrám. V úvode sestra Carmen poďakovala pápežovi Františkovi za audienciu a „za vašu starostlivosť voči tým, ktorí trpia a za vašu túžbu zabezpečiť bezpečné prostredie pre deti a zraniteľných dospelých v Cirkvi“. Dodala, že „nové normy, ktoré boli včera publikované v motu proprio, ukazujú na vážnosť, s ktorou vďaka vám Cirkev čelí tejto bolesti“.

Sestra Carmen ubezpečila Svätého Otca o modlitbovej podpore rehoľníčok celého sveta pri tom, ako vedie Cirkev, aby odpovedala na povolanie od Krista, povolanie pre všetkých k pokániu a svätosti. Poďakovala pápežovi za odpoveď na otázku o diakonáte žien a dodala, že „v srdci si nosíme jednu otázku. Aké služby potrebuje Cirkev dnes, aby mohli muži a ženy ponúknuť svoj špecifický prínos?“ Svoj úvod uzavrela predstavením rôznych tém, o ktorých sa na plenárnom zasadaní diskutovalo, a povedala pápežovi Františkovi, že je pre rehoľníčky zdrojom inšpirácie a povzbudenia tým, ako im neustále pripomína radikálne žiť evanjeliové povolanie.

Pápež František odpovedal na každý bod, o ktorom hovorila sestra Carmen. Potom neočakávane otvoril časť venovanú otázkam a odpovediam. Prvá otázka sa týkala diakonátu žien. Ďalšia rehoľníčka prosila Svätého Otca, aby menoval biskupov do diecéz v Južnom Sudáne, ktoré sú momentálne bez pastiera, a prosila ho vo svojom mene aj v mene mnohých ďalších z Južného Sudánu, aby navštívil túto krajinu. Tretia sestra prosila pápeža, aby hovoril o medzináboženskom dialógu, oblasti, v ktorej sú mnohé rehoľníčky aktívne zaangažované, a nakoniec ďalšia sestra navrhla Svätému Otcovi, aby sa zúčastnil nasledujúceho plenárneho zasadania UISG, aby sa tak mohol „ozaj dotknúť bohatstva a sily ženského rehoľného života“. Na záver audiencie pápež František ubezpečil, že bude „vážne uvažovať“ o pozvaní, „aspoň sčasti“, na budúcom plenárnom zhromaždení UISG.

S. Carmen Sammut msola (končiaca predsedníčka)
S. Patricia Murray ibvm (výkonná sekretárka)


Delegátky UISG zvolili 14. mája 2019 novú radu UISG na nastávajúce trojročné obdobie (2019 – 2022)

Sr. Jolanda Kafka, Religiose di Maria Immacolata – Missionarie Clarettiane (predsedníčka)
Sr. Franca Zonta, Figlie di Maria Immacolata – Marianiste (zástupkyňa predsedníčky)

Sr. Anabela Carneiro, Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús Sr. Monica M. Ncube, Suore Missionarie del Preziosissimo Sangue
Sr. Licia Mazzia, Suore Francescane dei Poveri
Sr. Josephine Kane, Sisters of Our Lady of the Missions
Sr. Mary Teresa Barron, Sisters of Our Lady of the Apostles
Sr. Monica Joseph, Religiosas de Jesús y María
Sr. Roxanne Schares, School Sisters of Notre Dame
Sr. Aurora Torres, Suore di Maria Riparatrice

Sr. Luigina Coccia, Suore Missionarie Comboniane (náhradníčka)
Sr. Mary Babic, Sisters of Our Lady of Sion (náhradníčka)

Zdroj: http://www.internationalunionsuperiorsgeneral.org/
Fotografia: končiaca predsedkyňa S. Carmen Sammut (vľavo) a S. Patrícia Murray s pápežom Františkom