Saletíni odrátavajú 100 dní do posviacky chrámu Panny Márie Lasaletskej

Práve dnes, 6. júla 2018, zostáva posledných 100 dní do slávnostného požehnania nového kostola vo farnosti Považská Bystrica – Rozkvet. Slávnosť posvätenia prvého chrámu na Slovensku, zasvätenému Panne Márii Lasaletskej, sa bude konať 14. októbra 2018 za prítomnosti žilinského diecézneho biskupa Mons. Tomáša Galisa.

Nakoľko ich v nasledujúcich dňoch čakajú mnohé práce v interiéri a exteriéri kostola, ktoré si vyžadujú nemalé finančné prostriedky, môžete ich podporiť finančne alebo modlitbou za štedrých dobrodincov.

-fc-