Misionári Spoločnosti Božieho Slova majú nového generálneho predstaveného

Paulus Budi Kleden z Indonézie sa vo štvrtok 5. júla stal 12. Generálnym predstaveným misionárov Verbistov. Paul Budi Kleden sa narodil 16. novembra 1965 vo Waibalum – Larantuka na ostrove Flores v Indonézii. Má šesť súrodencov, dvoch bratov a štyri sestry.

Po základnej školskej dochádzke absolvoval malý seminár v Hokengu. V roku 1985 vstúpil do Spoločnosti Božieho Slova v Ledalero, kde absolvoval noviciát a filozofické štúdiá. Teológiu vyštudoval vo sv. Gabrieli v rakúskom Mödlingu. Za kňaza bol vysvätený v máji 1993.

Po kňazskej vysviacke pracoval vo Švajčiarsku ako kaplán v Steinhausene a neskôr v Auw. Doktorát zo systematickej teológie získal v Nemecku na univerzite Alberta Ludwiga vo Freiburgu v roku 2000.

Od roku 2001 bol profesorom teológie v Ledalero. Vo svojej provincii zastával službu provinciálneho radcu a viceprovinciála. Od roku 2012 bol zvolený do generálneho vedenia, kde bol jedným z piatich radcov predchádzajúceho generála P. Heinza Kulücka.

TK KBS informoval Ján Štefanec