Verbista je novým apoštolským nunciom v Maďarsku

Svätý Otec vymenoval 4. júla 2018 nového apoštolského nuncia v Maďarsku. Je ním Mons. Michael August Blume SVD, titulárny biskup Alessana.

Člen Spoločnosti Božieho Slova Mons. Blume pochádza z USA. Má 71 rokov a ako nuncius doteraz pôsobil v Benine a Togu a do Maďarska prichádza zo služby nuncia v Ugande. Okrem angličtiny rozpráva plynule po taliansky a francúzsky.

-fc-