V poľskom Toruni sa bude konať prípravná fáza Generálnej kapituly redemptoristov

Od 5. do 13. apríla sa predstavení európskych redemptoristov stretnú v poľskom meste Toruň. Stretnutie je prvou, prípravnou fázou, XXV. Generálnej kapituly.  Druhá, tzv. kanonická fáza kapituly sa bude konať od 31. októbra do 26. novembra 2016 v thajskom meste Pattaya. Na tomto celosvetovom stretnutí sa zúčastnia predstavení z celého sveta.
Na prvom, prípravnom, kontinentálnom stretnutí sa zúčastní viceprovinciálny predstavený redemptoristov Bratislavskej jednotky, P. Václav Hypius a vokál P. Peter Slobodník.
Na stretnutí sa okrem predstaveného jednotky zúčastnia podľa veľkosti danej jednotky aj ďalší zástupcovia. Okrem zástupcov každej európskej jednotky sa na stretnutí zúčastní generálny predstavený redemptoristov, P. Michael Brehl, generálny konzultor P. Jacek Dęmebk, generálny konzultor P. Alberto Eseveri a koordinátor Konferencie Európa, P. Jacek Zdrałek.
Na stretnutí budú aj štyria účastníci bez hlasovacieho práva: moderátor druhej (kanonickej) fázy kapituly, P. Kevin O’Neil; predstavený komuity v Namur (Belgicko) P. Andrè Orban; laický spolupracovník z Madridskej provincie Rafael Junquera a laická spolupracovníčka z Londýnskej provincie Nicole Barber.
Zdroj: www.cssr.sk; -rd-
foto: archív zz