Komboniánski misionári u pápeža Františka

Svätý Otec  prijal 1. októbra vo Vatikáne členov rehole komboniánov (Komboniánskych misionárov Ježišovho Srdca), ktorí sa v Ríme v týchto dňoch zúčastňujú na svojej generálnej kapitule. Pápež František prítomným misionárom poďakoval za ich veľkodušnú službu evanjeliu. V príhovore rozobral jednotlivé časti názvu ich kongregácie. Začal zamyslením nad významom slova misionár:

„Misionári. Ste služobníkmi a poslami evanjelia, osobitne pre tých, ktorí ho nepoznajú alebo naň zabudli. (…) Misionár sa stáva služobníkom «Boha, ktorý hovorí», ktorý chce hovoriť k mužom a ženám dneška tak, ako Ježiš hovoril k ľuďom vtedajších čias a získaval srdcia ľudu, ktorý ho prichádzal počúvať zo všetkých strán (porov. Mk 1,45) a zostával užasnutý, počúvajúc jeho učenie (porov. Mk 6,2). Tento vzťah misie ‚ad gentes‛ s Božím slovom sa nespája až tak s významom «robiť» ako skôr s významom «byť». Aby bola misia autentická, musí sa odvolávať na milosť Krista, ktorá pochádza z kríža a musí ju vkladať do centra: veriac v Krista sa môže odovzdávať Božie slovo, ktoré oživuje, podporuje a robí plodným misionárske úsilie.“

Svätý Otec následne vysvetlil význam spojenia kongregácie s tajomstvom Najsvätejšieho Ježišovho Srdca:

„Ako Komboniáni Ježišovho Srdca s radosťou prispievate k misii Cirkvi, svedčiac o charizme svätého Daniela Comboniho, ktorá nachádza svoj kľúčový moment v milosrdnej láske Ježišovho Srdca voči bezbranným ľuďom. V tomto Srdci je zdroj milosrdenstva, ktoré zachraňuje a ktoré plodí nádej. Preto ako zasvätení Bohu pre misiu, ste povolaní napodobňovať Ježiša milosrdného a tichého, aby ste žili vašu službu s pokorným srdcom, starajúc sa o tých najopustenejších našich čias. Neprestávajte si od Najsvätejšieho Srdca vyprosovať miernosť, ktorá je, ako dcéra lásky k blížnemu, trpezlivá, všetko prepáči, všetko dúfa, všetko vydrží (porov. 1 Kor. 13,4-7). Je to miernosť Ježišovho pohľadu, keď hľadel na Petra v noci na Zelený štvrtok (porov. Lk 22,61) alebo keď pozýval neveriaceho Tomáša, aby vložil ruku k jeho prebodnutému srdcu (porov. Jn 20,27). Tam, od toho Srdca sa učíme miernosti, ktorá je nevyhnutnosťou pre vyvíjanie apoštolskej činnosti aj v ťažkom a nepriateľskom kontexte. To srdce, ktoré tak milovalo ľudí, vás poháňa k perifériám spoločnosti, aby ste svedčili o vytrvalosti trpezlivej a vernej lásky. Z kontemplácie zraneného Ježišovho Srdca nech sa vždy vo vás môže obnoviť vášeň pre ľudí našich čias, ktorá sa prejavuje nezištnou láskou v úsilí o solidaritu, osobitne k tým najslabším a najviac trpiacim. Takto môžete aj naďalej podporovať spravodlivosť a pokoj, úctu a dôstojnosť každej osoby.“

Pápež František pri stretnutí s vyše osemdesiatimi misionármi spomenul aj početných komboniánskych mučeníkov:

„Nech vám je stimulom a povzbudením príklad mnohých spolubratov, ktorí obetovali svoj život pre evanjelium, pripravení aj k najvyššiemu svedectvu krvi. Je známe, že dejiny inštitútu komboniánov sú poznačené neprerušenou reťazou mučeníkov siahajúcou až po dnešné dni.“

V závere stretnutia Svätý Otec dodal slová svojho osobného obdivu: „Je to niečo, čo cítim: Vždy, ale vždy som mal k vám veľký obdiv. K práci, ktorú konáte, k rizikám, ktorým čelíte… Vždy som cítil tento veľký obdiv. Ďakujem.“

Zakladateľ komboniánov sv. Daniel Comboni (1831 Taliansko – 1881 Sudán) bol biskupom v Chartúme a apoštolským nunciom pre centrálnu oblasť Afriky. Rehoľná kongregácia, ktorú založil v roku 1867, má dnes okolo 1600 členov, ktorí ako misionári, kňazi či rehoľní bratia pôsobia v Afrike, Amerike, Ázie a Európe.

Zdroj: RV-zk-

foto: ossrom