Saleziánka konzultorkou Kongregácie pre kauzy svätých

Svätý Otec vymenoval 12. júna novú konzultorku Kongregácie pre kauzy svätých. Je ňou saleziánka Marcella Farina z Inštitútu Dcér Márie Pomocnice.

Sestra Marcela Farina sa narodila v Taliansku v Buonalbergo. Prednáša fundamentálnu a dogmatickú teológiu na Pápežskej fakulte pedagogických vied Auxilium v Ríme, zároveň je šéfredaktorkou časopisu Výchovné vedy na tej istej fakulte. Je členkou Pápežskej teologickej akadémie, jedným zo zakladajúcich členov Talianskej spoločnosti teologického výskumu a členkou Mariologickej interdisciplinárnej asociácie. Napísala množstvo diel venovaných teologickým otázkam. 16. júla 2014 ju pápež František menoval na dobu piatich rokov za konzultorku Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.

Pápež Pavol VI. bulou Sacra Rituum Congregatio z 8. 5. 1969 založil Posvätenú kongregáciu pre kauzy svätých. Prvým prefektom sa stal kardinál Paolo Bertoli a prvým sekretárom Ferdinando Giuseppe Antonelli OFM. Súčasným prefektom Kongregácie pre kauzy svätých je kardinál Angelo Amato SDB.

Úlohou kongregácie je zhromažďovať informácie o osobách, u ktorých prebieha proces svätorečenia alebo blahorečenia. Prefekt pri súkromnej audiencii u pápeža navrhuje uznanie zázrakov uzdravenia alebo hrdinských cností. Predtým ich ale ešte preskúma historická komisia, komisia kardinálov a biskupov, teologická a lekárska komisia.

-ms-

zdroj: cgfmanet.org