Saleziánky majú nové novicky e neoprofesky

V prvých augustových dňoch sa pre saleziánky slovenskej  provincie sv. Jána Bosca uskutočnili významné udalosti. Prvou bolo uvedenie troch noviciek do noviciátu a keďže po prvýkrát v histórii slovenská provincia má aj novicku z českej provincie, má status medzinárodného noviciátu. Spolu je v noviciáte 6 noviciek.  Magistra noviciek sr. Anna Jaňáková to vyjadrila takto: „Dom plný života a túžby ísť za Kristom. Toto odhodlanie sa cíti, vníma a je to aj pre nás sestry veľké povzbudenie, tento zápal mladých žien aj nás posúva k autentickejšej odpovedi a zároveň k vďačnosti, že sa tento rok rysuje taká pekná aj početná skupina, ktorá bude mať svoju dynamiku, krásu, ale aj náročnosť.“

Ďalšou udalosťou bola prvá profesia dvoch noviciek, ktoré pred komunitou sestier a prítomnými bratmi a sestrami vyjadrili, že sa slobodne a úplne dávajú Pánovi a skladajú sľub chudoby, čistoty a poslušnosti podľa evanjeliovej cesty vyznačenej v Stanovách Inštitútu dcér Márie Pomocnice (S 10). Daniela Oremová a Monika Foltýnová si zvolili za svoje motto: „Bežím, aby som sa ho niekedy zmocnil, ako sa aj Kristus Ježiš zmocnil mňa“ (Flp 3, 12).

5. augusta si zároveň sestry pripomenuli 142. výročie svojho vzniku Inštitútu dcér Márie Pomocnice v talianskom Mornese, kde 11 sestier spolu so svojou zakladateľkou Máriou Dominikou Mazzarellovou zložili prvé rehoľné sľuby za prítomnosti sv. Jána Bosca.

Momentálne je vo svete na všetkých kontinentoch a v 94 krajinách prítomných 13.274 saleziánok. Na Slovensku pôsobí 83 sestier.  Slovenské saleziánske misionárky pôsobia v Maďarsku, v Albánsku, v  Kamerune a Paraguay.

-ms-