XII. generálna kapitula sestier dominikánok

Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy slávila v dňoch 12. – 30. júla 2014 svoju XII. generálnu kapitulu. Jej prioritami bolo zhodnotiť predchádzajúce obdobie, stanoviť ciele na roky 2014-2020 a voľba generálneho vedenia. Na obdobie najbližších šiestich rokov sa novou generálnou predstavenou stala sr. Rajmunda Páleníková OP.
Slávenie XII. generálnej kapituly sa nieslo v duchu novej evanjelizácie. Pre sestry je rozhodujúcou túžba nasledovať sv. Dominika po ceste, ktorou je sám Ježiš. Urobiť ho kritériom pre posúdenie nových výziev. Prijať Boha, ktorý sa stal Slovom, do svojho lona a prinášať jeho život všetkým.

Romana Šinaľová