Klauzúrna sestra si prevzala doktorát z leteckého inžinierstva

Kontemplatívny kláštor v Indii opustila jedna sestra z mimoriadneho dôvodu. Zúčastnila sa slávnosti, na ktorej jej udelili doktorát z leteckého inžinierstva. „Naposledy som kláštor opustila minulý rok, keď som sa zúčastnila záverečných skúšok a obhajoby doktorskej práce. Keďže len tak kláštor neopúšťame, mala som osobitné povolenie,“ povedala sr. Benedikta od Svätej tváre.

Sestra Benedikta, predtým známa ako Rochelle, sa narodila v Kuvajte pred vojnou v roku 1983 a nie je to obyčajná žena. Študovala na strednej škole sv. Xaveria v Bombaji a na univerzite v Pune, získala magisterský titul v odbore letecké inžinierstvo. V postgraduálnom štúdiu pokračovala v Pune na Inštitúte progresívnych technológií protivzdušnej obrany. Jej doktorská práca bola zameraná na lietadlá s náporovým motorom, ktoré používajú najmä nadzvukové lietadlá a raketoplány. Teoreticky by podľa jej výpočtov bolo možné výrazne skrátiť dobu cestovania lietadlom na 90 minút kdekoľvek na zemi.

Rochelle vždy priťahoval zasvätený život. Počas štúdia bola na duchovných cvičeniach, kde sa definitívne rozhodla vstúpiť do kontemplatívneho kláštora sestier benediktínok. Aj keď jej vedecké zameranie mohlo byť lukratívnym rozvojom jej kariéry, dala prioritu inému rozhodnutiu. Bola to láska k Ježišovi a jemu dala prvenstvo vo svojom živote. „Narazila som na Božiu lásku a ona potom uľahčila všetko. Moja rodina už tušila, že vstúpim do nejakého rehoľného inštitútu, ale keď som im povedala, že idem do kontemplatívneho kláštora, boli šokovaní,“ povedala sr. Benedikta.

Kongregáciu sestier benediktínok obnovenia Svätej tváre založil v roku 1950 opát Hildebrand Gregory. V roku 1977 sa stala kongregáciou pápežského práva. Dnes má mnoho domov na niekoľkých kontinentoch.

-msk-