Saleziánky sa rozrástli o štyri nové sestry

Mesto Šamorín zaplavili saleziánky aj sestry a bratia z iných reholí, množstvo mladých, ako aj príbuzní a známi, ktorí prišli svojou prítomnosťou podporiť a vyjadriť radosť z odpovede na povolanie 4 noviciek. Dňa 5. augusta v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Šamoríne sa konala slávnosť skladania prvých rehoľných sľubov v Inštitúte Dcér Márie Pomocnice. Hlavným celebrantom bol apoštolský prefekt Katolíckej cirkvi v Azerbajdžane Vladimír Fekete aj vzhľadom na to, že medzi novickami, ktoré skladali sľuby, bola jedna a jediná novicka práve z tejto krajiny. Ako povedal v homílii otec Vladimír: „Nie sme čudákmi, utečencami zo sveta, mohli by sme byť zapojení do diania prúdu tohto sveta, ale my sme ochotní všetko zanechať z lásky. Všetko zanechať mi hovorí, či tá moja láska je väčšia ako moje istoty.“

Rehoľné sľuby prijala v mene generálnej matky provinciálna predstavená saleziánok sr. Jana Kurkinová slovami: „ V mene Cirkvi vás prijímam ako profesky s dočasnými sľubmi v Inštitúte Dcér Mária Pomocnice. Odteraz budeme intenzívnejšie prežívať spoločenstvo života a nezištné darovanie sa mladým v Kristovej láske.“ Po zložení rehoľnej profesie sľubov čistoty, chudoby a poslušnosti im odovzdala kríž a Stanovy inštitútu.

Na záver slávnosti neoprofesky, ako volajú sestry po prvých sľuboch, svojím záverečným poďakovaním v podobe básne si získali sympatiu všetkých zúčastnených, ktorí reagovali veľkým potleskom.

Neoprofesky čakajú už nové komunity. Pôsobiť budú v Bratislave, Trnave, Dubnici nad Váhom a Humennom.

Inštitút dcér Márie Pomocnice si zároveň v tento deň pripomína aj 145 rokov od svojho vzniku, keď 11 odvážnych žien, medzi ktorými bola aj zakladateľka inštitútu Mária Dominika Mazzarellová, zložili prvé rehoľné sľuby za prítomnosti dona Bosca do rúk biskupa Acqui Mons. Giuseppe Maria Sciandra. Talianska dedinka Mornese sa tak stala miestom, odkiaľ sa inštitút rozšíril na všetkých 5 kontinentov do 93 krajín sveta.

Monika Skalová