Saleziánky slávili profesiu večných sľubov dvoch sestier

Kostol Panny Márie Pomocnice kresťanov na Miletičovej ulici v Bratislave sa ukázal v slávnostnom šate. Počas slávnostnej svätej omše dňa 1.9. sa v ňom stretli Dcéry Márie Pomocnice (saleziánky), ďalší členovia saleziánskej rodiny ako aj rodičia a príbuzní dvoch sestier, sr. Martiny Alaxovej a sr. Martiny Škvareninovej, ktoré v tento deň povedali svoje áno Bohu navždy. Slávnosti večných sľubov predsedal bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský, spolu s apoštolským prefektom katolíckej Cirkvi v Azerbajdžane Mons. Vladimírom Feketem a provinciálom saleziánov na Slovensku don Jozefom Ižoldom ako aj s ostatnými prítomnými kňazmi.

V úvode obradu profesie, po oslovení sestier po mene, profesky odpovedali na výzvu provinciálnej predstavenej sr. Jany Kurkinovej slovami: „K tebe prichádzam, Bože verný, v tvojich rukách je môj život.“  Na otázku  otca arcibiskupa „Čo si dnes žiadate od Boha a jeho Cirkvi“ odpovedali: „Žiadame si, aby naša túžba darovať sa navždy Kristovi podľa evanjeliového projektu Dcér Márie Pomocnice bola posvätená modlitbou Cirkvi.“

Po týchto slovách nasledovala homília, v ktorej sa otec arcibiskup vrátil k pozvánke na večné sľuby. „Napísali ste, že nás pozývate, aby sme boli účastnými na vašej odpovedi Pánovi na Jeho lásku vaším áno navždy. Nejde o odpoveď, ktorá je viazaná na jeden deň, alebo na viac rokov, ale hĺbka odpovede je veľmi veľká, lebo je to rozhodnutie odpovedať na Božiu lásku spôsobom, ktorý sa volá večná profesia. Obdivujem tajomstvo pôsobenia Božej milosti vo vašich životoch.“

Po homílii pokračoval obrad profesie samotným aktom skladania večných sľubov. Každá sestra prečítala vlastnoručne napísaný dokument formuly sľubov, spečatila ho na oltári svojim podpisom a bozkom týmito slovami: „Ja som vlastnoručne napísala tento dokument a podpisujem ho na oltári, aby sa môj život zjednotil s obetou Krista navždy.“

Po obrade profesie ich provinciálna predstavená prijala navždy do rehoľnej rodiny, k čomu sa pridali aj ďalšie prítomné sestry s večnými sľubmi. Sr. Jana im tiež odovzdala symbol – prsteň, ktorý im bude sprítomňovať túto zmluvu lásky. Všetky prítomné sestry zaspievali spoločne evanjeliový chválospev Magnificat.

Na záver slávnostnej liturgie profesky poďakovali všetkým, ktorí sa na nej zúčastnili a veria, že ich budú aj naďalej sprevádzať modlitbou.

Sestry saleziánky ako aj väčšina iných rehoľných inštitútov sa na večné sľuby pripravujú obdobím, ktoré sa nazýva juniorát a trvá 6 až 9 rokov. Takto sestry s dočasnými sľubmi si každý rok obnovujú evanjeliové sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti až kým nepríde deň večných sľubov, kedy vyslovia tieto sľuby navždy. Na tento deň sa sestry pripravovali dvojmesačnou formáciou tzv. druhým noviciátom v Taliansku.

-msk-