Sekretár synody Rossano Sala SDB: Mladí túžia po sprevádzaní a po tichu

Salezián don Rossano Sala, ktorý je jedným z dvoch špeciálnych sekretárov Synody o mladých, sa v súvislosti s úvodným vystúpením Svätého Otca pri otváracom zasadnutí synody v stredu 3. októbra vyjadril v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas k dvom podstatným podnetom pápeža Františka.

Rossano Sala je saleziánom od roku 1992 a kňazom od roku 2000. Ako vychovávateľ pracoval najprv štyri roky v saleziánskom centre v Bologni a ďalších šesť rokov bol riaditeľom diela v Brescii. Doktorát z teológie získal v roku 2012 na Medziregionálnej teologickej fakulte v Miláne. Vyučoval fundamentálnu teológiu v saleziánskom teologickom stredisku Turín-Crocetta. Od roku 2011 je členom akademickej komunity Pápežskej saleziánskej univerzity v Ríme a od roku 2016 je šéfredaktorom časopisu Note di Pastorale Giovanile o pastorácii mládeže. Svätý Otec František ho v novembri 2017 menoval za špeciálneho sekretára synody spolu s jezuitom Giacomom Costom.

Dnešní mladí sú zraniteľnejší a túžia byť sprevádzaní

V rozhovore pre Vatikánsky rozhlas pri príležitosti otvorenia synody don Rossano Sala uviedol:

„Jedno z rizík, na ktoré upozornil pápež František na začiatku Synody je  hovoriť o mladých vychádzajúc z už prekonaných kategórií a mentálnych schém. Vo všeobecnosti, keď myslíme na mladých, klišé ktoré máme v mysli, sú mladí z roku 1968, čiže mladí, ktorí chcú preraziť, mladí ktorí chcú kritizovať. Naproti tomu naša skúsenosť, ktorú sme mali počas marcového predsynodného stretnutia je  skupina mladých, ktorá v podstate chcela s veľkým rešpektom a citlivosťou dať mnohé body do centra cirkevnej agendy, a tieto body boli všetky prijaté do Pracovného dokumentu (Instrumentum laboris).

To znamená, že mladí majú byť vypočutí takí, akými sú dnes. Každá mladá generácia má svoj príspevok ako prínos. … Nepochybne súčasná generácia je dosť nestála, je hľadajúcou generáciou a je generáciou, ktorá hľadá medzigeneračné vzťahy s dospelými. V súhrne môžem povedať, že je to generácia hľadajúca zmierenie, pretože je veľmi rozdrobená, veľmi bombardovaná tisícami podnetov. Táto nestálosť sa vidí hlavne v prosbe o pomoc. Toto je tá veľká téma sprevádzania, ktorá sa vynorila pri predsynodnom stretnutí: mladí žiadajú o sprevádzanie.“

Predsynodná anketa ukázala, že mladí ľudia túžia po tichu

Don Rossano Sala považuje za dôležitý prvok aj vytvorenie priestoru pre moment ticha, čo Svätý Otec rovnako kládol na srdce synodálnym otcom:

„Vo svojom úvodnom pozdrave pápež František zaviedol procedurálnu úpravu, aby počas prác zasadnutia vždy po piatich vystúpeniach boli tri minúty ticha, a pokladám to za odvážne a prorocké rozhodnutie. Uplatní sa to po prvý krát, uvidíme ako to budú prežívať synodálni otcovia, ale samozrejme nie je to čas na rozdýchavanie sa, ale na to, aby sa išlo do hĺbky. Jasne to ukazuje, že pracovná metóda rozlišovania je „duchovnou“ metodológiou. Nie je to jednoducho nejaká technika, ale je to duchovná udalosť.

Ticho je absolútne nevyhnutné, aby počuté slová zarezonovali v našom srdci. A jedna z najzaujímavejších vecí, ktorú vyjadrili mladí v dotazníkoch počas dvoch rokov predsynodnej fázy, je veľký smäd po tichu, po kontemplácii, po znuvunájdení priestorov, ktorý dovolí odísť z „mediálneho bombardovania“, ktoré už nedovoľuje myslieť a ísť do hĺbky.

Pápež sa rozhodol vložiť tento moment, aby nám naznačil, že ticho je nevyhnutné. Pauzy sú nevyhnutné v hudbe, aby sme si vychutnali jej zvuk. Je to radikálna nevyhnutnosť. Synoda je proces duchovného rozlišovania, v ktorom ticho a kontemplácia sa stávajú predpokladom k možnosti počúvať a brať s plnou váhou to, čo sa bude hovoriť. Inak slová len plynú a nevchádzajú do nášho srdca.“

Zdroj: VaticanNews, ab, jb