Traja verbisti príjmu posvätný rád diakonátu od biskupa Jána Graubnera

V sobotu 13. októbra 2018 budú v kostole sv. Arnolda Janssena v Bratislave – Petržalke vysvätení traja misionári verbisti na službu diakonov. Juraj Begany, Matej Reiner a Donie Sequeira prijmú z rúk olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera posvätný rád diakonátu.

„Srdečne vás pozývame na túto slávnosť, pri ktorej sa títo traja mladí muži vo večných sľuboch stanú diakonmi, aby mohli slúžiť skutkami lásky spoločenstvu veriacich, kázať, roznášať sväté prijímanie chorým, vysluhovať sviatosť krstu, asistovať pri vysluhovaní sviatosti manželstva, pochovávať a konať dobro v spoločenstvách bratov a sestier,“ pozývajú verbisti.

TK KBS, ver; ml