Sekulárne inštitúty dar pre svet a Cirkev

„Vaším povolaním je zostávať vo svete a brať na seba všetky jeho bremená a túžby. Robíte tak svojím ľudským pohľadom, ktorý sa stále viac zhoduje s Božím; z neho pramení originálna, osobitná zaangažovanosť spočívajúca vo vedomí, že Boh píše svoje dejiny spásy cez udalosti našich dejín.“ (Benedikt XVI. členom sekulárnych inštitútov)

Chcete sa viac dozvedieť o sekulárnych inštitútoch? Pozrite si prezentáciu: Prezentacia SI 1.6 (1)