Slovenskí redemptoristi misionármi milosrdenstva

V tomto Roku milosrdenstva vyšle pápež František na Popolcovú stredu 10. februára Misionárov Milosrdenstva. Ide o 1071 kňazov z celého sveta, ktorí sú menovaní výlučne pápežom, teda nie samotnými diecéznymi biskupmi.  Každý z nich osobne dostane od pápeža Františka fakultu rozhrešovať aj hriechy rezervované kompetencii Svätej stolice. Budú kazateľmi ohlasujúcimi milosrdenstvo a spovedníkmi plnými milosrdenstva. Štyria kňazi – redemptoristi z Bratislavskej viceprovincie boli menovaní za misionárov milosrdenstva: P. Michal Zamkovský, P. Peter Hertel, P. Jozef Mihok a P. František Boldy.

Zdroj: www.cssr.sk, -rd-