Sestra Maria Vittoria vyhlásená za „spravodlivú medzi národmi“

V utorok 28. októbra bola sestra Maria Vittoria Morani vyhlásená za „spravodlivú medzi národmi“ a zapísaná v Jad Vašem, v pamätníku obetiam holokaustu. Sestra Mária Vittoria je pôvodom z Magenta. Zomrela v roku 1982.
Počas vojny ukrývala ako predstavená konventu sestier Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Trastevere v Ríme niekoľko rodín a zaslúžila sa o záchranu ich životov.
„Sestra Maria Vittoria povedala môjmu otcovi: ‚Náš konvent je pre každý prípad otvorený. Priveď tu svoju manželku a svoje deti.‘ Môj otec ostal prekvapený a poznamenal, že situácia je pokojná a nám nechýba nič. Nemohol tušiť, že o pár mesiacov niektorí naši príbuzní zomrú. My sme sa zachránili, lebo nás ukryla sestra Maria Vittoria v ich konvente. Mal som štyri roky, keď sme k nim prišli spolu s mamou, sestrou, babkou a dvoma bratrancami.“ Takto spomína na deň svojej záchrany Salvatore Terracina, dnes 75-ročný žid, Riman. „Bol som malý , ale spomínam si na všetky sestry a na ich pohostinnosť z toho mála, čo mali, na ich povzbudzujúce slová,“ pokračoval vo svojich spomienkach Salvatore Terracina.
Celá slávnosť sa konala na radnici v Magente, rodisku sestry Marie Vittorie. Rafi Erdreich, zástupca izraelského veľvyslanectva v Taliansku pre verejné záležitosti a politiku, odovzdal ocenenie do rúk Giuseppe Moraniho, synovca sestry, ktorému na záver povedal: „Kto zachráni jeden ľudský život, akoby zachránil celý svet.“
(Zdroj: www.vidimusdominum.org)

-sc-