Sestra Veronika Barátová predstaví v Bratislave svoju knižnú novinku

Kníhkupectvo u kapucínov v spolupráci s kapucínmi organizuje prednášku sr. Veroniky Kataríny Barátovej, v ktorej predstaví knihu „Božia vôľa – bludisko alebo cesta“. „Je Božou vôľou, že človek trpí? Ak Boh nespôsobuje utrpenie, prečo ho dopúšťa? Má pre náš život dopredu určený plán i v tom, kde a s kým máme prežiť život? Je Božia vôľa čitateľná v každej situácii života? Chce Boh všetko, čo sa nám v živote stane? Ako rozpoznať Božiu vôľu v mnohých rozhodnutiach života? Čo keď sa pomýlime a Božiu vôľu nerozpoznáme? Tieto a im podobné otázky si kladie mnoho kresťanov, ktorí chcú úprimne žiť s Bohom. Všetky tieto otázky si zasluhujú pozornosť, pretože odpovede, ktoré si dáme alebo nám ich dajú iní, formujú náš pohľad na Boha, na život s ním a na život sám“, píše sr. Veronika v úvode svojej knihy.

Prednáška sa uskutoční v piatok 30. 6. 2017 po svätej omši o 19:00 hodine v Kostole sv. Štefana (kapucíni) na Župnom námestí v Bratislave. Po prednáške bude stretnutie so sr. Veronikou spojené s autogramiádou k jej knihám Božia vôľa – bludisko alebo cestaVeľká malá Terézia v priľahlom Kníhkupectve u kapucínov, ktoré bude otvorené až do 22:00 hodiny.

Sestra Veronika Katarína Barátová je od roku 1990  členkou Komunity Blahoslavenstiev. Pôsobí v Okoličnom v Kláštore Panny Márie Kráľovnej Anjelov. Venuje sa formácii členov komunity, vedie duchovné obnovy a semináre na rôzne témy duchovného života.

-msk-