Dominikáni si na provinčnej kapitule zvolili nového provinciála

V nedeľu večer 25. júna sa zišli v Konvente sv. Dominika vo Zvolene delegáti provinčnej kapituly Slovenskej provincie bratov dominikánov. Slávenie začali svätou omšou, ktorú celebroval Mons. Branislav Koppal, generálny vikár banskobystrického biskupstva. Vo svojej homílii vyzval bratov kapitulárov, aby dôverovali Bohu a pri svojom rozhodovaní sa vydali do rúk Božej prozreteľnosti.

V pondelok kapitula pokračovala duchovnou obnovou bratov kapitulárov pod vedením pátra provinciála Miroslava Kulicha OFMCap, ktorý v prvej časti svojej prednášky poukázal na to, že medzi rehoľníkmi sa vytratila túžba po svätosti, rozobral aj príčiny tohto stavu a v druhej časti oboznámil bratov so spôsobom slávenia provinčnej kapituly u bratov kapucínov. Nasledujúcej diskusie sa zúčastnil aj hosť kapituly, brat Benedikt Mohelník, provinciál Českej dominikánskej provincie.

Provinčná kapitula pokračovala v utorok voľbou provinciála. Bratia v tajnom hlasovaní zvolili za provinciála na ďalšie štyri roky Fr. Damiána Juraja Mačuru OP. Osem rokov túto službu vykonával Fr. Reginald Adrián Slavkovský OP, ktorý vyjadril: „Provinciál potrebuje podporu bratov. Chcem, aby vedel, že mu budem oporou.“

Fr. Damián sa narodil 30. 12. 1978 v Brezne. Do noviciátu vstúpil v roku 1998. Teologické štúdia absolvoval v Košiciach a kňazskú vysviacku prijal z rúk otca biskupa Stanislava Stolárika v roku 2005. Licenciátne štúdia úspešne ukončil vo Friburgu vo Švajčiarsku v roku 2011.

Slovenská provincia dominikánov bola založená v roku 2001 a v súčasnosti má 58 bratov prítomných v piatich mestách Slovenska – v Košiciach, Bratislave, Žiline, Zvolene a Dunajskej Lužnej.

zdroj: dominikani.sk

-msk-