Sestra Angelie ďakuje za 70 rokov rehoľných sľubov

Milosrdné sestry Svätého kríža zavŕšili dňa 25. apríla 2015 exercície v Haniske pri Košiciach, ktoré viedol páter Ján Kušnír SVD. Počas nich prežili aj jedinečný okamih vďakyvzdávania Bohu za požehnaných 70 rokov rehoľných sľubov sestry Angelie Šimončičovej. Svoje prvé sľuby skladala v ťažkých vojnových časoch 26. marca 1945 a vytrvala vo vernosti a v láske ku Kristovi až do dnes. Spolu s ňou sestry ďakovali Pánovi za každú milosť, dobrodenie, ale aj kríž a utrpenie, ktorými jej zasvätený život naplnil. Sr. Angelia sama vyjadrila „Kto má lásku, má Pána Boha v srdci. Keby som nemala lásku, tak nič nie som. Láska je všetko.“

-ms-

zdroj:sestrysvkriza.sk