Sestry benediktínky sa budú modliť v kláštore Mater Ecclesiae

Šesť sestier benediktínok z opátstva svätej Scholastiky vo Viktórii v sprievode svojej opátky pricestovalo v stredu 3. januára, do Ríma. Privítal ich kardinál Fernando Vérgez Alzaga, predseda Governatorátu. Budú tvoriť rehoľnú komunitu v kláštore, ktorý bol „domovom“ emeritného pápeža Benedikta XVI. takmer desať rokov od jeho zrieknutia sa až do jeho smrti.

Pápež František pozval sestry, aby sa modlili v kláštore Mater Ecclesiae, v srdci Vatikánskych záhrad. Hneď po príchode do Vatikánu sa sestry vybrali k Lurdskej jaskynky vo Vatikánskych záhradách, kde sa modlili a spievali pred sochou Panny Márie, ktorá je identickou kópiou podobizne uctievanej v Massabielle.

Kláštor Mater Ecclesiae nikdy neprestal byť miestom modlitby, znovu sa stal sídlom kontemplatívneho rádu, ako si to želal sv. Ján Pavol II, ktorý 25. marca 1994 kanonicky zriadil vo Vatikáne rehoľnú komunitu, „aby podporovala Svätého Otca v jeho každodennej starostlivosti o celú Cirkev prostredníctvom služby modlitby, adorácie, chvál a pokánia, a tak bola prítomná v modlitbe v tichu a samote“.

Článok si môžete dočítať na Vatican News.

Salvatore Cernuzio / preklad Martin Jarábek
Foto: Arimatea Kiškovská, SDR