Pápež františkánom: Boha nikdy neunaví odpúšťať

„Vydávať svedectvo o odpustení a láskavosti“ – to je úloha, ktorú v dnešnom svete pápež František kladie na srdce františkánom celého sveta. Zároveň ich povzbudzuje, aby budovali mosty pokoja. Svätý Otec poskytol rozhovor talianskemu mesačníku s názvom Svatý František – patrón Talianska (San Francesco Patrono d’Italia), ktorý vydáva Sacro Convento v Assisi.

Pápež zdôrazňuje, že svätý František z Assisi je pre neho „svätcom pokory, dobroty a trpezlivosti“, ktorý všetkých spája. „Všetci svätí, všetci kresťania chcú napodobňovať Pána, ale on sa zapísal do dejín ako ten, ktorý chcel až do krajnosti napodobňovať Ježiša Krista, s pokorou a dobrotou.“

Svätý Otec poznamenáva, že úloha, ktorá stojí pred jeho duchovnými synmi a dcérami, je svedčiť o odpustení a dobrote. „Františkán musí byť vo sviatosti zmierenia veľmi ústretový a všetko odpúšťať. Pán sa nikdy neunaví odpúšťaním. Od františkánov očakávam, že budú apoštolmi zmierenia a odpustenia,“ hovorí Svätý Otec.

Článok si môžete dočítať na Vatican News.

Zdroj: Vatican News / Martin Jarábek