Na bytovom dome, kde vykonal kardinál Korec tajné vysviacky, odhalia tabuľu

Pri príležitosti 100. výročia narodenia Jána Chryzostoma kardinála Korca, SJ bude v nedeľu 21. januára 2024 odhalená pamätná tabuľa na bytovom dome v Bratislave-Petržalke, kde býval v období komunistického režimu a kde vykonával tajné kňazské vysviacky.

Program sa začne o 10:00 svätou omšou v Kostole sv. Arnolda Janssena na Krupinskej 2, ktorej hlavným celebrantom bude ordinár OS a OZ SR Mons. František Rábek a bude pokračovať odhalením a požehnaním pamätnej tabule na neďalekom bytovom dome na Vilovej 7.

TK KBS informoval Peter Sandtner