Sestry Rodiny Panny Márie majú novú kaplnku, požehnal ju biskup Stolárik

Rožňavská komunita sestier Rodiny Panny Márie mala v utorok 28. februára 2023 vzácnu slávnosť. Rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik v dome ich komunity v Rožňave požehnal Kaplnku Zvestovania Pána.

Apoštolské sestry, ktoré od novembra 2022 pôsobia na Biskupskom úrade a v Katolíckej základnej škole s materskou školou sv. Jána Nepomuckého v Rožňave, vyjadrili svoju veľkú vďačnosť za dar prítomnosti eucharistického Pána, vo vedomí, že podstatou ich povolania je modliť sa a obetovať za posvätenie kňazov.

K tomu ich povzbudil aj biskup Stolárik. „Dnes chcem spolu s vami ďakovať veľmi Pánu Bohu za vašu prítomnosť, za to, že nám Pán Boh dáva aj túto kaplnku, ďakujem za všetky sestry, aj bratov saleziánov, ktorí tu sú a svojou činnosťou ale aj modlitbou a obetou vyprosujú to potrebné a hojné Božie požehnanie pre nás všetkých, pre celú diecézu a pre celú Cirkev,“ uviedol v homílii.

Nová kaplnka má podľa biskupa reprezentovať a dávať do popredia tajomstvo Zvestovania, byť priestorom na rozjímanie o Máriinom „áno“ Božej vôli. „Aby sme sa od nej učili byť otvorení Božiemu hlasu v našom živote, aj v časoch náročnejších, v čase skúšok,“ pripomenul biskup Stolárik.

Na slávnosti sa zúčastnil dekan rožňavského dekanátu Gabriel Rákai, riaditeľ biskupského úradu P. Jozafát Brigan Opus JSS, tiež členky inštitútov zasväteného života pôsobiacich v Rožňave: Dcéry kresťanskej lásky (vincentky), Milosrdné sestry Svätého kríža a sestry z Inštitútu dcér Márie Pomocnice (saleziánky), ako aj laickí spolupracovníci diecéznej kúrie.

TK KBS informovala sr. Mária Červená FMA