Sestry služobnice dostali od mesta Prešov cenu pre Dom sv. Kozmu a Damiána

V sobotu 7. júla 2018 v Prešove v rámci letných podujatí My sme východ sa na námestí uskutočnilo vyhlásenie ocenených. Ocenenia sa odovzdávali v dvoch kategóriách – v sociálnej a kultúrnej.

Za starostlivosť o ťažko chorých cenu „Tehla za budovanie mesta Prešov na Slovensku, vo Svete a v Širokom okolí…“ odovzdal viceprimátor mesta Prešov Ing. Štefan Kužma Domu sv. Kozmu a Damiána.

V Dome sv. Kozmu a Damiána je už 17 rokov poskytovaná starostlivosť o 21 ťažko chorých a zomierajúcich v ZOS, DSS a ŠP. Zriaďovateľom je Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie, ktorá touto službou napĺňa charizmu kongregácie už 90 rokov, odkedy ich v roku 1928 na Slovensko z Ukrajiny pozval prešovský biskup bl. Peter Pavol Gojdič.

Zdroj: fb sestry služobnice
-fc-