Trpezlivosť ako utrpenie

Prinášame vám nádherný text od Madeleine Delbrêl: „Trpezlivosť ako utrpenie“ v preklade Tatiany Bereckej.

Trpezlivosť ako utrpenie

Očakávame utrpenie, to pravé, to naše.

Vieme, že má prísť, a, samozrejme, chceme ho prežiť s určitou veľkoleposťou.

Rovnako je to aj s obetovaním seba samých: neviem sa dočkať, kedy príde tá chvíľa.

Vieme, že máme byť strávení ako poleno v ohni;

že ako kúsok vlny, ktorú rozstrihnú nožnicami, tak musíme byť oddelení;

že ako zvieracie mláďa, tak musíme byť usmrtení.

Áno, očakávame utrpenie. Očakávame ho, a ono neprichádza.

Naopak, prichádza príležitosť k trpezlivosti.

Trpezlivosť, táto odrobinka utrpenia, ktorá má za úlohu pomaly nás usmrtiť

na tvoju slávu, usmrtiť nás bez akejkoľvek našej slávy.

 

Prichádza už od rána:

sú to naše nervy, či už príliš podráždené alebo pomalé,

je to autobus, ktorý je preplnený,

mlieko, ktoré vykypí,

prichádzajúci kominár,

deti, ktoré všetko skomplikujú.

Sú to hostia, ktorých manžel privádza domov,

je to telefón, ktorý neprestáva zvoniť;

sú to tí, ktorých milujeme, ale ktorí nemilujú nás;

je to chuť mlčať, keď treba hovoriť,

je to chuť hovoriť, keď treba byť ticho;

je to chuť odísť, keď sme dnu,

a ostať doma, keď treba niekde odísť;

je to manžel, o ktorého by sme sa chceli oprieť,

ale ktorý je krehkejší ako dieťa;

je to horúčkovitá túžba po niečom, čo nemáme.

 

Takto prichádzajú príležitosti k trpezlivosti buď ojedinele, alebo jedna za druhou

a neustále nám zabúdajú povedať, že sú utrpením, ktoré je pre nás pripravené.

A my ich nechávame s odporom prejsť a očakávame príležitosť,

ktorá bude hodná toho, aby sme obetovali svoj život.

 

Zabudli sme, že tak ako existujú vetvy, ktoré sa ničia v ohni, tak existujú aj dosky,

ktoré sa pomaly zbrusujú a z ktorých sa nakoniec stávajú piliny.

Zabudli sme, že niektoré vlnené vlákna môžu byť odstrihnuté hneď,

ale sú aj vlákna vo svetri, ktoré sa opotrebúvajú každý deň na chrbte tých, ktorí ho nosia.

 

Každé výkupné je mučeníctvo, ale nie každé mučeníctvo je plné krvi:

sú aj takí, čo sú od začiatku do konca života očisťovaní utrpením.

Je to utrpenie v trpezlivosti.

 

Madeleine Delbrêl: Trpezlivosť ako utrpenie

Preklad Tatiana Berecká

foto: archív zz