Školské sestry de Notre Dame a združenie NODAM pripravili tábory pre vyše 600 detí

Združenie detí a mládeže NODAM v spolupráci so Školskými sestrami de Notre Dame zorganizovalo aj toto leto prímestské a pobytové tábory pre vyše 600 detí a mladých ľudí z celého Slovenska.

Vranovčania sa na tábore Marineros Dios (Boží moreplavci) „plavili“ po ostrovoch čností v rekreačnom zariadení Kysak. V Moravanoch nad Váhom si deti a mládež z Holíča pripomenuli život sv. Martina cez rôzne scénky a aktivity. Malí Košičania v tábore s názvom Magna Moravia vo Vyšnej Slanej upevňovali a rozvíjali pozitívne vlastnosti. Deti z Nového Mesta nad Váhom v tábore Virtus na Homôlke cestovali časom s fatimskými deťmi sv. Františkom a Hyacintou.

Oravci z dedín Zubrohlava, Klin a Bobrov v dvoch denných táboroch prežili filmový príbeh – Za oponou, v ktorom bol režisérom Boh a deti tvorcami filmu svojho života. Beckovské deti v dennom tábore Color Wikipedovo „cestovali“ letecky do Egypta a Svätej zeme, kde videli veľa zaujímavých vecí. Novomešťania na prímestskom tábore Pohoďák pestovali svoje kladné vlastnosti. Deti z Piešťan prežívali spoločne cestu do Egypta, kde sa hrali na turistov a archeológov a pripomenuli si praotcov z Biblie.

Okrem táborov združenie NODAM pripravilo duchovno-tvorivý pobyt pre dievčatá v Beckove a duchovné cvičenia v Novom Meste nad Váhom. Letnými aktivitami každoročne vrcholí celoročná práca s deťmi a mládežou, ktorá sa zameriava na zmysluplné využitie voľného času, rozvoj osobnosti a budovanie charakteru. Mladí ľudia a deti sú pozvaní tvorivým spôsobom praktizovať svoj duchovný život každý deň.

Auxilia Matlová

Zdroj: TK KBS
-fc-