Skrytý kontinent – údaje a osoba v kyber priestore

Pod názvom Skrytý kontinent: údaje a osoba v prepojenom kyber priestore sa začal v Ríme 21. októbra 2017 na Pápežskej fakulte pedagogických vied „Auxilium“ interdisciplinárny kurz pre pedagógov a vychovávateľov o dôležitosti digitálnej identity a rizikách s ňou spojených.

Nebuďme mravcami

„Google každý deň archivuje miliardy „lajkov“ alebo komentárov, ktoré píšeme či query (otázok), ktoré kladieme a tak si vytvára digitálne dráhy, aby sa dali zistiť chute a preferencie užívateľov internetu.“ Týmito slovami začal svoj príspevok Claudio Panaiotti, vedúci Služieb informačných systémov prezidentskej kancelárie, prvý prednášajúci na kurze. „Kybernetický priestor, vytvorený internetom, je šiestym kontinentom, skrytým a neviditeľným, je bez hraníc a radikálne mení život ľudí aj inštitúcií. Tento nový svet má rôzne odnože – kyberspace, kybersecurity, kyberwork, kyberstrategy, kyberwelfare atď., čo poukazuje na to, že revolúcia nespočíva v tom, ako sa spracúvajú údaje, ale v údajoch samotných a v spôsobe, akým sa používajú, akým môžu aj ovplyvniť rozhodnutia ľudí.“

Podľa Panaiottiho, «môžeme, ba musíme zvýšiť našu úroveň poznania príležitostí, ale predovšetkým nebezpečenstiev digitálneho sveta, lebo na zaistenie bezpečnosti nestačia len technológie a bezpečnostné systémy, ale samotná osoba sa musí naučiť bezpečne komunikovať». A zakončil želaním v podobe metafory: nekonať ako mravce, teda nedať sa napadnúť parazitom Dicrocoelium Dendriticum, malým červom, ktorý keď sa stane dospelým, votrie sa do mozgu mravca a tam je schopný zmeniť jeho správanie.

Odvrátená strana siete

Uber, najväčšia taxi agentúra nevlastní ani jeden automobil, Facebook, najpopulárnejšia sociálna sieť neprodukuje žiaden obsah; AirBnB, najväčší poskytovateľ ubytovacích služieb, nemá žiadnu nehnuteľnosť, Amazon, najväčšia komerčná agentúra maloobchodu nemá ani jeden obchod…  a napriek tomu jej zisky predstihnú najväčšie obchodné reťazce… Nesmierny kapitál a pritom nič fyzické.

Corrado Giustozzi z European Union Agency for Network and Information Security pokračuje v debate o strategickej hodnote informácií. «Nedávny prieskum ukazuje, že 97% informácií bolo vytvorených za posledných 10 rokov. Ľudstvo snáď nie je ešte zvyknuté na tento kvalitatívny skok». Údaje o nás sú zbierané bez nášho vedomia, ale niekedy aj my sami ich darujeme, jednoducho vtedy keď surfujeme po internete (kliknutia, lajky, komentáre….). Pri ochrane údajov najviac záleží od nášho správania na internete a tiež od poznania možností a rizík. Spoločnosť v minulosti vždy mala čas vytvoriť si nejakú obranu, „dnes žijeme v dobe rýchlych epochálnych zmien a jedinou obranou sme my, čiže spôsob ako používame zdroje (na internete) a ako si uvedomujeme, čo môže spôsobiť jediný „klik“.“

Človek na skrytom kontinente

Psychologička Isabella Corradini tiež zdôrazňuje dôležitosť ľudského správania sa pri prevencii rizík na nete. Opisuje techniku sociálneho inžinierstva, pomocou ktorej sa vylákajú od užívateľa informácie v prospech kyber kriminálnikov. Oni nachytajú ľudí, keď hľadajú informácie, ktoré svojím charakterom pomáhajú nadviazať vzťahy. Zneužívajú situácie, keď sú užívatelia roztržití, zvedaví či neistí, alebo naopak, nadšení, aby si získali ich dôveru a následne aby získali údaje, ktoré použijú proti nim. Otázkou je, nakoľko si uvedomujeme moc údajov, ktoré sú naším vzácnym vlastníctvom?

Vieme o tebe všetko

Na záver odborníci zo Služieb informačných systémov prezidentskej kancelárie predviedli simulovaný útok na užívateľa internetu, pričom ukázali, ako sa získavajú údaje prostredníctvom sociálnych profilov užívateľa, jeho návykov a preferencií, príslušnosti do skupín, vzťahov a priateľov. „Nemôžeme robiť rozdiel medzi súkromným a pracovným životom – tvrdí Paolo Fiaccavento. Sme potencionálnym cieľom zákerných kybernetických operácií. Na obranu nestačia len technológie, je potrebné zvýšiť svoju uvedomelosť.“

Kurz bude pokračovať v novembri a decembri 2017.

corso1      corso4

 

Zdroj: salezianky.sk

-em;msk-