V Ríme sa pripravuje kongres Luther a reforma: sv. Augustín a rehoľa augustiniánov

Generálny prior augustiniánov napísal LIST bratom a sestrám augustiniánskej rehole pri príležitosti 500. výročia od začiatku luteránskej reformy. Vyjadril v ňom aj vďačnosť za iniciatívy podniknuté v tomto smere na poli akademickom alebo vydávaním publikácii. Aj generálna rada augustiniánov sa zapojila podporne do organizácie kongresu s názvom Luther a reforma: sv. Augustín a rehoľa augustiniánov, ktorý sa bude konať v Ríme od 9. do 11. novembra.

Kongres bude mať tieto časti: 1. Augustiniánska dimenzia reformátora; 2. Učenie o ospravedlnení; 3. Tajomstvo Cirkvi; 4. Kresťanský život.

V štyroch  tematických celkoch vystúpia významné osobnosti tak zo samotnej augustiniánskej rehole, ako aj laickí odborníci. Predstavíme aspoň niektorých z nich. V prvej časti bude mať príspevok Prof. Dr. Hans SCHNEIDER z Marburgu na tému Kláštor v Erfurte a reforma Cirkvi v Nemecku: rozhodnutia augustiniánskeho rádu s Egídiom z Viterba. V druhej časti vystúpi s príspevkom Kláštor vo Wittenbergu a Reforma. Teologická metóda Johannesa von Staupitza a literárne aktivity Luthera v rokoch 1508 – 1517 prof. Dr. Markus WRIEDT z Frankfurtu. V tretej časti predstaví augustinián Gonzalo Tejerina Arias zo Salamanky tému Fundamentálne témy katolíckej ekleziológie po Druhom vatikánskom koncile. A v poslednej časti predstaví sr. Anna-Maria WIESCHE tému Znovu dať rozkvet zasvätenému životu v cirkvách reformácie a augustinián Pedro LANGA AGUILAR z Madridu predstaví tému Perspektívy myšlienky sv. Augustína pre dnešný ekumenizmus.  

V úvodných príhovoroch vystúpia kardinál Kurt Koch, predseda Pápežskej rady na podporu  jednoty kresťanov, kardinál Prosper Grech, augustinián, generálny prior augustiniánov P. Alejandro Moral Antón a ďalší pozvaní hostia. Kongres sa bude konať na pôde Patristického inštitútu Augustinianum v Ríme. Kongresu sa zúčastnia aj dvaja augustiniáni zo Slovenska, prior P. Juraj Pigula a P. Milan Hermanovský.

-msk-